Evropská cena za kombinatoriku má vítěze

31. srpna 2023

Ve Velké aule Karolina byla v úterý slavnostně předána Evropská cena za kombinatoriku. Ocenění, které je udělováno každé dva roky v rámci mezinárodní konference EUROCOMB, jež právě v těchto dnech probíhá v Praze na Matfyzu, si odnesli matematici Johannes Carmesin z Birminghamské univerzity a Felix Joos z Univerzity Heidelberg.

Prof. Jaroslav Nešetřil oznamuje jména laureátů Evropské ceny za kombinatoriku

Poprvé se konference EUROCOMB (European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications) uskutečnila v roce 2001 v Barceloně, o dva roky později, kdy se mezinárodní setkání odborníků v oblasti kombinatoriky a diskrétní matematiky konalo v Praze, byla poprvé předána Evropská cena za kombinatoriku. Tradice udílení cen od té doby pokračuje.

Evropská cena za kombinatoriku je určena mladým výzkumníkům do 35 let. Tříčlenná porota profesorů (Tomasz Łuczak, Jaroslav Nešetřil, Emo Welz) letos ocenila Johannese Carmesina z Birminghamské univerzity za jeho průlomovou práci týkající se strukturální teorie grafů a Felixe Joose z Univerzity Heidelberg, mimo jiné pro jeho zásadní přínos k řešení Oberwolfašského problému. Diplom oběma matematikům předala rektorka Milena Králíčková spolu s členem poroty Jaroslavem Nešetřilem z MFF UK.

Slavnostním ceremoniálem v Karolinu provázel emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK Jan Kratochvíl. Úvodní slova pronesla rektorka Milena Králíčková. Vzhledem k tomu, že řada přítomných pocházela ze zahraničí, představila rektorka v krátkosti historii Univerzity Karlovy i její současnou pozici mezi světovými vzdělávacími institucemi.

Konference EUROCOMB 2023 probíhá od 28. srpna do 1. září v budově Matfyzu na Malostranském náměstí a účastní se jí okolo dvou set matematiků z celého světa. „Základem programu je devět zvaných hodinových přednášek, jejichž řečníky vybírá programový výbor z nejlepších a nejperspektivnějších matematiků v oboru. Zbytek programu je tvořen přednáškami dalších účastníků, kde prezentují své nedávné zajímavé výsledky,“ uvedl spolupředseda organizačního výboru a rovněž laureát Evropské ceny za kombinatoriku roku 2015 Zdeněk Dvořák. Konference tak účastníkům umožňuje získat přehled o nejvýznamnějších trendech v oboru. „Organizování Eurocombu také přispívá k zviditelnění MFF UK jakožto jednoho z nejvýznamnějších center výzkumu v diskrétní matematice, a to i na celosvětové úrovni,“ uzavřel profesor Dvořák z Informatického ústavu UK.

Slavnostní předání cen zakončil koncert Wihanova kvarteta, které zahrálo skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Leoše Janáčka.

RUK, foto Vladimír Šigut