EPFL obohatí české nápady

30. dubna 2014
Vybraný post-doktorský projekt z oblasti materiálových věd otevírá dr. Kseniyi Illkové cestu k ročnímu působení v institutu EPFL ve švýcarském Lausanne. První kroky vědecké kariéry tak učiní na evropsky významném pracovišti.

Vybraný post-doktorský projekt z oblasti materiálových věd otevírá dr. Kseniyi Illkové cestu k ročnímu působení v institutu EPFL ve švýcarském Lausanne. První kroky vědecké kariéry tak učiní na evropsky významném pracovišti.

Hodnotitele programu Sciex-NMS, jehož prostřednictvím oslovuje Švýcarská konfederace vědecké talenty z nových zemí Evropské unie, zaujala myšlenka využití akustické emise při studiu mikromechanismů plastické deformace hliníku a jeho slitin. Dr. Illková v tomto projektu navazuje na svoji doktorskou práci, kdy aplikovala metodu akustické emise na studium struktury a mechanických vlastností moderních slitin hořčíku. Měření akustické emise na velmi malých vzorcích kovů a jejich slitin umožňuje získat nová data o procesech plastické deformace na mikrostrukturní úrovni, zejména o tzv. velikostním jevu, který je důsledkem stochastického chování mikrostrukturních defektů. S pomocí těchto dat lze následně lépe předvídat a upravovat vlastnosti konkrétního materiálu pro praktické aplikace.

Cílem projektu je mimo jiné propojit metodu používanou na MFF UK s postupy a přístrojovým vybavením na EPFL v Laussane. Dr. Kseniya Illková bude působit v Laboratory of Mechanical Metallurgy pod vedením prof. Andrease Mortensena. S výzkumnou prací na hliníkových monokrystalech by měla začít v listopadu letošního roku.

Švýcarský program Sciex-NMS se navíc snaží posilovat komunikační sítě mezi evropskými vědci. Jeho účastníci mají podporu nejen hostitelské instituce, ale také mentora na svém domovském pracovišti. Toto uspořádání by mělo zjednodušovat dialog mezi všemi zúčastněnými a přinese velký prospěch oběma pracovištím v podobě navázání spolupráce v atraktivní oblasti fyziky materiálů. V případě dr. Illkové bude konzultantem v domovské instituci doc. František Chmelík.

V rámci deváté výzvy programu Sciex-NMS bylo vybráno celkem 66 projektů z Bulharska, České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska a Rumunska, zhruba polovina řešitelů jsou ženy. Přihlásilo se rekordních 229 projektů. Mezi vybrané bude rozděleno 5,4 milionu švýcarských franků (121 mil. Kč).

- OMK -