Elixír osvěží výuku fyziky

22. května 2014
V pátek 16. května se do Hradce Králové sjeli středoškolští učitelé fyziky z celé republiky na třídenní konferenci o novinkách ve výuce tohoto předmětu. Konferenci zastřešila Nadace Depositum Bonum.

V pátek 16. května se do Hradce Králové sjeli středoškolští učitelé fyziky z celé republiky na třídenní konferenci o novinkách ve výuce tohoto předmětu. Konferenci zastřešila Nadace Depositum Bonum.

Konferenci Elixír do škol zahájil doc. Leoš Dvořák z MFF UK, který také moderoval celý páteční program. S krátkými příspěvky na téma vzdělávání ve fyzice vystoupili zástupci nadace a partnerských organizací. Všechny projevy obsahovaly společný prvek, kterým byla víra ve zlepšení metod výuky nejen fyziky, ale také dalších přírodovědných oborů.

Po úvodu následovala první interaktivní přednáška Fyzika nejen s křídou a tabulí vedená doc. Dvořákem z Katedry didaktiky fyziky MFF UK. S využitím několika málo pomůcek, které dostali k dispozici i jednotliví účastníci, demonstroval, jak v hodinách fyziky zábavně přiblížit třeba nalezení těžiště tělesa nebo jak zvážit zeměkouli.

Program konference, která trvala do nedělního odpoledne, byl velmi bohatý. Účastníci mohli absolvovat několik přednášek, které se věnovaly metodice výuky fyziky a matematiky, a dále semináře, které se zaměřovaly na praktické ukázky vedení výuky nebo představení nových pomůcek. Celým programem se prolínalo motto Elixíru: I v malé třídě se dá dělat velká fyzika. Podporujeme učitele, kteří se rozhodli učit jinak. Učitelé si v tomto duchu se zájmem vyměňovali své zkušenosti, v častých diskusích doplňovali své názory o nové pohledy a s chutí zkoušeli demonstrované pokusy a metody výuky.

Elixír do škol

Projekt Elixír do škol podporuje a rozvíjí vzdělávací aktivity učitelů fyziky a snaží se jim vytvářet potřebné zázemí. K němu patří mimo jiné 18 regionálních center, ve kterých se učitelé dále profesně rozvíjejí. Na pravidelných měsíčních setkáních získávají nové teoretické i praktické dovednosti, účastní se exkurzí a dozvídají se o novinkách ze světa fyziky.

Finanční zázemí projektu prostřednictvím Nadace Depositum Bonum zajištuje Česká spořitelna. Za tento subjekt vystoupila na konferenci Klára Gajdušková, ředitelka úseku firemní komunikace. Další zúčastněné instituce reprezentovali PhDr. Jindřich Fryč, náměstek ministra školství pro vzdělávání, RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, a RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci MFF UK.

Nadace dále podporuje projekt Heuréka, který funguje již přes dvacet let. Sdružuje učitele a přátele fyziky, kteří usilují o změnu charakteru výuky fyziky tak, aby byla pro žáky přitažlivější a vedla je k touze po porozumění nejen fyzikálním principům, ale také celému okolnímu světu.

Konferenci spolupořádala Fyzikální pedagogická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků a jejím partnerem byla Univerzita Hradec Králové.

- OMK-