Dvě medaile UK pro Matfyz

24. září 2021

Významné osobnosti Univerzity Karlovy včera z rukou rektora převzaly pamětní medaile UK. Mezi deset oceněných patří i prof. Jiří Hořejší z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a proděkan pro propagaci MFF UK doc. Martin Vlach.

Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., získal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru částicové a jaderné fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Studium na MFF UK absolvoval prof. Hořejší v roce 1974 a stal se symbolem cesty české teoretické částicové fyziky k mezinárodnímu uznání. Na MFF UK přednášel kvantovou mechaniku a dosud přednáší kvantovou teorii pole. Jako první v ČR zde zahájil výuku o teorii elektroslabých interakcí. Přednášky prof. Hořejšího jsou v českém prostoru ojedinělé a studenty velmi oblíbené – vedle studentů MFF UK je navštěvují také posluchači FJFI ČVUT. Vychoval řadu doktorandů, z nichž většina úspěšně pokračuje ve fyzice. Značný počet kolegů a studentů potvrzuje, že je k vědecké práci přivedl právě Jiří Hořejší. Publikoval více než 40 původních vědeckých článků v impaktovaných mezinárodních časopisech a například jedna z jeho prací se s více než 1200 citacemi zařadila mezi stěžejní práce oboru. V osobnosti profesora Hořejšího se snoubí vynikající pedagogické působení, kvalitní a produktivní vědecká práce a činnost v poradních orgánech českých institucí (vědecká rada Akademie věd ČR, MFF UK, FJFI ČVUT, rada FZÚ AV ČR), v českých vládních orgánech (odborná komise RVVI) i v mezinárodních vědeckých orgánech. Podílel se také na sloučení dvou pracovišť MFF UK do nového Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, kde byl v letech 1999 až 2009 ředitelem.

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., převzal stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Doc. Vlach vystudoval na MFF UK obor Učitelství pro střední školy. I když během studií začal směřovat k problematice fyziky pevných látek, více než deset let učil fyziku na pražském gymnáziu Na Vítězné pláni, kde vedl několik větších vzdělávacích projektů. V roce 2012 se stal jedním z nejmladších proděkanů na MFF UK, a to v kolegiu (2012–2020) dnes emeritního děkana prof. Jana Kratochvíla. Nyní zastává stejnou funkci (proděkan pro propagaci) i v kolegiu současného děkana MFF UK doc. Mirko Rokyty. V rámci vědecké činnosti se doc. Vlach zaměřuje především na problematiku fázových přechodů v lehkých konstrukčních slitinách. Jako autor či spoluautor se podílel na téměř stovce publikací, byl řešitelem několika grantů GAČR a působí také jako člen Expertní hodnotící komise agentury TA ČR. Je též členem odborné komise soutěže České hlavičky pro talentované SŠ studenty a členem správních rad Česká hlava, Elixír do škol a Nadační fond Bernarda Bolzana. Dlouhodobě se podílí na propagaci nejen Matematicko-fyzikální fakulty, ale i celé Univerzity Karlovy. Spolupracuje například s Kolejemi a menzami UK nebo s Kampusem Hybernská, kde je členem Programové rady a stojí za připravovaným vzdělávacím centrem Didaktikon. Podílel se také na scénáři několika úspěšných vzdělávacích televizních seriálů a pořadů (například Rande s Fyzikou, Zprávičky, Víkend). Je spoluautorem několika popularizačních knih, jako je například publikace Cesty nesmrtelných mapující osudy a místa posledního odpočinku významných matematiků, fyziků a astronomů. Pod jeho vedením byl také realizován projekt na záchranu jedné z nejvýznamnějších památek na území Prahy – rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v budově MFF UK. Tento projekt oslovil nejen širokou veřejnost a média, ale získal také řadu ocenění, mj. nejvyšší domácí cenu za záchranu památek Patrimonium pro futuro (2017) a také jedno z nejvýznamnějších evropských památkových ocenění Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra (2018).

Pamětní medaile jsou tradičně udělovány během zasedání Vědecké rady UK významným osobnostem, které svůj profesní život spojily s Univerzitou Karlovou. Vedle prof. Jiřího Hořejšího a doc. Martina Vlacha byli oceněni ještě prof. Bohuslav Gaš (Přírodovědecká fakulta), prof. Tomáš Hanuš (1. lékařská fakulta), prof. Peter Konya (Univerzita Prešov), prof. Jan Blahoslav Lášek (Husitská teologická fakulta), prof. Ján Liguš (Husitská teologická fakulta), prof. Vladimír Palička (Lékařská fakulta v Hradci Králové), prof. Jaroslav Racek (Lékařská fakulta v Plzni) a doc. Kamila Veverková (Husitská teologická fakulta).

UK, foto Martin Pinkas