Dvě Kateřiny v refektáři

2. března 2017
Sklíčko zcela mimořádné barvy doplnily do mozaiky pravidelných fakultních koncertů harfenistka Kateřina Englichová a sopranistka Kateřina Kněžíková.

Sklíčko zcela mimořádné barvy doplnily do mozaiky pravidelných fakultních koncertů harfenistka Kateřina Englichová a sopranistka Kateřina Kněžíková.

Společné vystoupení obou výtečných hudebnic proběhlo opět v refektáři fakulty, který zažil spojení tónů harfy a sopránového zpěvu historicky poprvé. A jeho stěny se možná podivily, jak hluboce dojemné, působivé a přitom nesentimentální dokáže takové souznění být.

Kateřina Kněžíková přednesla výběr ze skladeb Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Maurice Ravela. Bylo by nespravedlivé napsat, že ji harfa pouze doprovázela. Šlo o dovedně vyrovnaný dialog obou umělkyň, kterému snad trochu napomohla i místní akustika. Průběžné potlesky svědčily o okamžitém nadšení publika, které od první minuty koncertu nepolevilo až do jeho konce.

Harfenistka Kateřina Englichová se v průběhu koncertu postarala o malé překvapení, když mimo program uvedla poslední ze Čtyř etud pro sólovou harfu Jana F. Fišera (1921 – 2006), jehož jméno si většinou spojujeme se scénickou či filmovou hudbou. Tato skladba dokonale vyvrátila mýtus o harfě, jako o něžném nástroji. Ukázala energii či nesmlouvavost, které se v ní dají odhalit, a v poslechově převážně romantizujícím programu zapůsobila jako výrazný solitér.

Výjimečnost skladby ještě podtrhl fakt, že ji Kateřina Englichová zahrála jako malou omluvu fakultě za své vystoupení ve Všechnopárty Karla Šípa. V rozhovoru totiž nedopatřením uvedla, že nejbližší koncert bude hrát na ČVUT v Praze. Díky drobnému omylu tak matfyzáci zažili něco skutečně mimořádného a omluvu přijali s velkým potleskem, stejně jako další sólovou skladbu Alphonse Hasselmannse La source, ve které vynikla opět brilantní a sebejistá hra.

Ačkoli děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl v tradičním úvodním slově poznamenal, že by koncertu více slušelo datum 25. listopadu (svátek slaví Kateřiny), je jisté, že pro tak výjimečný zážitek je pravá chvíle v jakoukoli dobu.

Další fakultní koncert proběhne v Karolinu na začátku dubna, v květnu se do refektáře chystá známý swingový zpěvák Jan Smigmator.

– OMK –