Dvě Ceny rektora pro Matfyz

8. dubna 2021

Univerzita Karlova zveřejnila přehled laureátů cen UK, které jsou každoročně udělovány na Den vzdělanosti 7. dubna. Mezi oceněnými ani letos nechybí absolventi Matematicko-fyzikální fakulty, kteří si odnášejí dvě Ceny rektora UK.

V kategorii pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů uspěl Bc. Marian Poljak, který v loňském roce na MFF UK obhájil bakalářskou práci Výpočty a odhady uspořádaných Ramseyových čísel.

V kategorii pro nejlepší absolventy učitelského studia byla oceněna Bc. Lydia Ceháková, která v loňském roce na MFF UK obhájila bakalářskou práci Prostor-vyplňující křivky.

Seznam laureátů byl zveřejněn u příležitosti oslav Dne vzdělanosti, který každoročně připadá na 7. dubna a je spojen s výročím založení Univerzity Karlovy. Slavnostní předání cen se uskuteční v průběhu letošního roku, jakmile to dovolí epidemiologická situace.

Oceněným absolventům gratulujeme!

OPMK, foto Vladimír Šigut