Dva Neurony pro Matfyz

17. října 2022

Nadační fond Neuron na podporu vědy včera ocenil nejlepší české vědce a vědkyně. Během slavnostního večera bylo v Národním muzeu rozdáno celkem devět cen, hned dvě z nich si odnesli mladí badatelé z Matfyzu.

Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru fyzika získal doc. Martin Setvín z Katedry fyziky povrchů a plazmatu. Talentovaný fyzik chce zjistit, proč některé materiály generují fotonapětí a jak lze získanou energii využít. V rámci výzkumu se mu podařilo přispět ke zdokonalení rastrovací sondové mikroskopie, když získal dosud nevídané snímky s atomovým rozlišením na nevodivých materiálech. Ve své skupině na Matematicko-fyzikální fakultě UK dále hledá jejich praktické využití. Martin Setvín patří mezi nejrespektovanější jména české fyziky, jak dokládají i jeho publikace v prestižních vědeckých časopisech Nature a Science.

„Nerad dělám jednu práci pořád dokola. Rád dělám něco, kde je potřeba pokaždé přemýšlet a přijít s novými nápady. Smyslem své práce si nejsem jistý, ale bylo by hezké přispět k vyřešení problémů, kterým bude lidstvo čelit v 21. století,“ uvedl pro NF Neuron doc. Setvín.

V oboru matematika si Cenu Neuron pro nadějné vědce odnesl dr. Jan Kynčl z Katedry aplikované matematiky. Dr. Kynčl je předním odborníkem v oblasti kombinatoriky a diskrétní geometrie, kde se mu podařilo učinit už několik průlomových zjištění. Vylepšil například algoritmy pro kreslení abstraktních topologických grafů či získal nové odhady pro průsečíkové číslo grafu. Obojí souvisí mimo jiné s přehledným zobrazováním diagramů s mnoha průsečíky, jako jsou schémata leteckých spojení mezi městy nebo biologické či sociální sítě. S dalšími spoluautory získal superlineární odhad na počet prázdných konvexních pětiúhelníků v bodových množinách, což je hranice, která odolávala 30 let. Také dosáhl několika významných výsledků o struktuře permutací, které posunuly danou oblast.

„Chci porozumět, jak svět funguje. A protože je velmi složitý, soustředím se na jednodušší pod-problémy, které se dají vyjádřit matematicky. Mám na matematice rád, že co se v ní dokáže, už platí za všech režimů i při jakémkoliv počasí. Na rozdíl od jiných vědních oborů, kdy nové pozorování může převrátit všechno, co jsme doposud věděli, matematické zákony platí navěky,“ říká dr. Kynčl.

Cenu Neuron si v průběhu slavnostního večera odneslo celkem šest nadějných vědců. Nadační fond ocenil také dva zkušené badatele za celoživotní přínos světové vědě a jeden projekt vědeckého transferu. Kompletní seznam laureátů a jejich medailonky jsou dostupné na stránkách NF Neuron.


Záznam předávání Cen Neuron 2022


Související:

Slovo „prázdniny“ slyším nerad (rozhovor s doc. Martinem Setvínem na Matfyz.cz)

OPMK, foto: Neuron