Dr. Alice Valkárová členkou Vědecké rady ERC

21. prosince 2020

Česká republika má nového zástupce v Evropské radě pro výzkum (ERC). Dr. Alice Valkárová z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK byla ve čtvrtek jmenována členkou Vědecké rady ERC. Nové funkce se ujme od ledna.

Vědecká rada je řídicím orgánem, který zodpovídá za strategické směřování European Research Council. Tvoří ji celkem 22 význačných vědců, které vybírá nezávislý výbor jmenovaný Evropskou komisí. Dr. Alice Valkárová nahradí společně s dalšími čtyřmi zvolenými vědci pět současných členů rady, jimž skončí mandát. Mezi ty patří i prof. Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR, jenž byl členem rady od roku 2015. Pětice nových členů se funkce ujme 1. ledna příštího roku.

„Jmenování do Vědecké rady ERC pro mě znamená opravdu hodně. ERC představuje v mých očích nejlepší agenturu pro podporu základního výzkumu v Evropě. Jejími principy hodnocení projektů jsme se hodně inspirovali v Grantové agentuře ČR. S ERC mám už jistou zkušenost, protože jsem působila několik let v jednom z hodnoticích panelů. Teď mě ale čekají bezpochyby zcela jiné úkoly. Doufám, že ERC svou výjimečnou pozici uhájí i v této turbulentní době, kdy se v rámci Evropy krátí výdaje na vědu,“ uvedla ke svému jmenování dr. Valkárová.

Dr. Valkárová působí na Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK, kde se zabývala studiem procesů difrakce v elektron-protonových interakcích. V minulosti realizovala výzkum ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně a podílela se na výstavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači elektronů a protonů HERA v Hamburku. Působila v řadě odborných a vědeckých organizací. Devět let byla předsedkyní České fyzikální společnosti, od roku 2010 byla členkou hodnoticího panelu ERC PE2 – Fundamental Constituents of Matter. Poslední čtyři roky zastávala funkci předsedkyně Grantové agentury ČR, dosud je členkou předsednictva odpovědnou za vědy o neživé přírodě. Je rovněž členkou českého výboru The International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP). Je autorkou a spoluautorkou více než tří stovek vědeckých publikací. Za badatelskou činnost obdržela v roce 2015 Cenu Milady Paulové.

Dr. Valkárová je po prof. Tomáši Jungwirthovi a prof. Pavlu Exnerovi, jenž byl v minulosti místopředsedou vědecké rady a viceprezidentem ERC, již třetí zástupkyní ČR v respektované evropské organizaci, která formou grantů podporuje špičkové vědce. Granty ERC jsou udělovány pouze nejkvalitnějším vědeckým projektům, a tak na ně dosáhne jen minimum badatelů. Z MFF UK se to naposledy podařilo například prof. Jaroslavu Nešetřilovi, dr. Ondřeji Pejchovi či doc. Liborovi Barto.

OPMK