Dr. Alice Valkárová byla navržena na předsedkyni GAČR

31. října 2016
Dr. Alice Valkárová z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK by se měla stát předsedkyní Grantové agentury ČR (GAČR). Do čela instituce, která v ČR podporuje základní výzkum, ji v sobotu navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Dr. Alice Valkárová z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK by se měla stát předsedkyní Grantové agentury ČR (GAČR). Do čela instituce, která v ČR podporuje základní výzkum, ji v sobotu navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Dr. Valkárová by měla nahradit dosavadního předsedu GAČR prof. Ivana Netuku. Do nové pozice ji ještě musí jmenovat vláda. Výběr kandidátky kladně okomentoval místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek. Ten současně uvedl, že na dr. Valkárovou čeká náročný úkol ovlivněný změnami, kterými má v brzké době řízení a hodnocení vědy projít.

Na MFF UK působí dr. Valkárová od roku 1970. Zabývá se částicovou fyzikou, konkrétně studiem procesů difrakce v elektron-protonových interakcích. V minulosti také realizovala výzkum ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně a podílela se na výstavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači elektronů a protonů HERA v Hamburku. Je autorkou a spoluautorkou 272 původních vědeckých prací, jež mají více než 10 300 citací. Za badatelskou činnost obdržela v minulém roce Cenu Milady Paulové.

– OMK –