Donatio Universitatis Carolinae pro prof. Petra Němce

19. listopadu 2020

Profesor Petr Němec z Katedry chemické optiky a fyziky obdržel prestižní výzkumné ocenění Donatio Universitatis Carolinae, jehož cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy.

Ocenění bylo profesoru Němcovi, a čtyřem dalším vědeckým osobnostem, předáno ve Velké aule Karolina při příležitosti oslav 17. listopadu.

Profesor Petr Němec patří mezi uznávané odborníky na výzkum v oblasti spintroniky, což je nové dynamicky se vyvíjející odvětví elektroniky. Pro výzkum v oblasti fyziky pevných látek využívá optické metody ultrarychlé laserové spektroskopie, které jsou dlouhodobě rozvíjeny v rámci Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky na MFF UK. Tímto otevřel zcela nové výzkumné téma nejen v rámci MFF UK, ale i celé České republiky. Od roku 2011 vede Laboratoř OptoSpintroniky, společné pracoviště MFF UK a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kterou pro nejmodernější přístrojové vybavení hojně využívají i zahraniční pracoviště.

Donatio Universitatis Carolinae je udělováno rektorem UK na základě návrhů předložených děkany jednotlivých fakult. Vybrané osobnosti získávají výzkumnou podporu ve výši jednoho milionu korun. Vedle prof. Petra Němce byli letos oceněni také historik Petr Čornej, geolog Jan Jehlička, dětský hematolog Jan Starý a lékařský entomolog Petr Volf.


Video z cyklu „Věda na UK“ (2016):


OPMK, s využitím magazínu Forum
Foto: Vladimír Šigut