Docent Rokyta zvolen kandidátem na děkana MFF UK

18. dubna 2024

Akademický senát MFF UK včera na svém 290. zasedání rozhodl o kandidátu na děkana MFF UK pro funkční období 2024–2028. Přesvědčivou většinou zvolil současného děkana doc. Mirko Rokytu.

Současný děkan fakulty a kandidát pro příští funkční období doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (foto: Tomáš Rubín)

Návrhy kandidátů bylo možné podávat do 2. dubna 2024, přičemž volba byla vyhlášena už 29. listopadu předchozího roku. Kandidaturu doc. Mirko Rokyty nejprve podpořilo svými podpisy 230 členů akademické obce MFF UK, na včerejším zasedání pak od Akademického senátu obdržel 22 kladných hlasů od 23 hlasujících, přičemž jeden hlasující se zdržel hlasování.

Doc. Rokyta se funkce děkana MFF UK ujal v září 2020, předtím na fakultě osm let zastával funkci proděkana pro matematickou sekci. Druhé děkanské období by měl zahájit v září letošního roku za předpokladu, že jej do funkce jmenuje rektorka univerzity prof. Milena Králíčková.

Volební program doc. Rokyty včetně navrhovaných členů jeho kolegia je dostupný na webových stránkách kandidátafakulty.

OPMK