Docent Obdržálek získal IEC 1906 Award

27. listopadu 2023

Docent Jan Obdržálek z Ústavu teoretické fyziky MFF UK získal prestižní ocenění IEC 1906 Award za práci v rámci technické komise IEC/TC 25 Veličiny a jednotky.

Doc. Jan Obdržálek s předsedou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Viktorem Pokorným a s vedoucí Oddělení elektrotechniky České agentury pro standardizaci Zuzanou Nejezchlebovou (foto: ČAS)

Ocenění, které připomíná rok založení Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), je určeno odborníkům z celého světa za významný přínos v oblasti elektrotechnické normalizace. Doc. Jan Obdržálek získal jako jediný Čech tuto cenu již podruhé (poprvé v roce 2013).

Cena byla doc. Obdržálkovi udělena za výjimečné, hodnotné a dlouhodobé příspěvky v mnoha projektech technické komise IEC/TC 25, konkrétně za přínos při tvorbě souboru horizontálních norem ISO/IEC 80000 Veličiny a jednotky.

Docent Obdržálek se řadí mezi významné osobnosti jak národní, tak i mezinárodní technické normalizace. Výrazný je především jeho příspěvek k celosvětovému sjednocení a zjednodušení v oblasti veličin a jednotek, v neposlední řadě elektrotechnických. Věnuje se terminologickým normám v oblasti elektrotechniky i normám zasahujícím do teorie obvodů. Působí rovněž na poli mezinárodní normalizace v oblasti veličin a jednotek a své soukromí věnuje zastupování ČR i na zasedáních IEC/TC1 Terminologie. Na mezinárodní úrovni se podílí na tvorbě norem veličin a jednotek v rámci souboru norem ISO/IEC 80000 a Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV. Byl předsedou IEC/TC 25 Quantities and Units (jediným českým předsedou TC v IEC). Je členem pracovních skupin v této oblasti i jedním z autorů koncepce jednotné soustavy fyzikálních jednotek.

OPMK