Do čela CERN se poprvé postaví žena

7. listopadu 2014
Rada CERN zvolila novou generální ředitelku. Funkce se v roce 2016 ujme italská vědkyně Fabiola Gianotti.

Rada CERN zvolila novou generální ředitelku. Funkce se v roce 2016 ujme italská vědkyně Fabiola Gianotti.

Životopis

Fabiola Gianotti získala doktorát z experimentální částicové fyziky na University of Milano v roce 1989. Od roku 1994 působí jako výzkumná fyzička v CERN (Evropské organizaci pro jaderný výzkum) a od srpna 2013 je čestnou profesorkou na Edinburské univerzitě. Je také členkou italské Akademie věd (Accademia Nazionale dei Lincei).

Dr. Gianotti pracovala na několika experimentech v CERN a podílela se na R&D detektorech, jejich konstrukci, na vývoji softwaru a také analýze dat. Od března 2009 do února 2013 zastávala volenou pozici vedoucí („mluvčí“) experimentu ATLAS. V rámci ATLAS spolupracují 3 000 fyziků z 38 zemí. Dne 4. června 2012 představila na semináři v CERN výsledky experimentu ATLAS při hledání Higgsova bosonu. Tento seminář vstoupil do historie oznámením objevu Higgsova bosonu experimenty ATLAS a CMS.

Je autorkou nebo spoluautorkou více než 500 článků vydaných v recenzovaných vědeckých časopisech. Přednesla přes 30 zvaných plenárních přednášek na nejvýznamnějších mezinárodních konferencích v oboru.

Působila a stále aktivně působí v několika mezinárodních komisích. Patří mezi ně například Vědecká rada CNRS (Francie), Fyzikální poradní výbor Fermilab Laboratory (USA), Rada Evropské fyzikální společnosti, Vědecká rada laboratoře DESY (Německo) a Vědecký poradní výbor NIKHEF (Nizozemsko). Je členkou nedávno ustavené Vědecké poradní rady generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona.

Získala čestné doktoráty na univerzitě v Uppsale, Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne, McGill University (Montreal) a na Univerzitě v Oslu.

Italský prezident Giorgio Napolitano udělil dr. Gianotti poctu „Grande Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica“. Obdržela zvláštní Cenu za fundamentální fyziku od Milnerovy nadace (2012), cenu Enrica Fermi od Italské fyzikální společnosti (2013) a Medaili cti od Institutu Nielse Bohra v Kodani (2013). Časopisem The Guardian (Velká Británie, 2011) byla zařazena mezi „100 nejvíce inspirativních žen“, v žebříčku „Osobnost roku“ časopisu Time (USA, 2012) obsadila 5. místo, její jméno se objevilo v seznamu „100 nejvlivnějších žen“ časopisu Forbes (USA, 2013) a časopis Foreign Policy ji zařadil mezi „Přední světové myslitele roku 2013“ (USA, 2013).

U příležitosti oslav 20. výročí členství ČR v CERN byla v roce 2012 dr. Gianotti oceněna pamětní medailí MFF UK za dlouholetou spolupráci s vědci z MFF na projektu ATLAS.

V roce 2016 se Fabiola Gianotti stane první ženou ve funkci generálního ředitele CERN.

- OMK -