Digitální exoplanety

7. února 2019

Ve dnech 27. až 30. ledna pořádal Astronomický ústav UK spolu s University College London workshop „Digital Exoplanets“. Setkání se uskutečnilo v budově MFF UK na Malostranském náměstí.

Jak název napovídá, workshop byl zaměřen na modelování atmosfér exoplanet. Svou práci prezentovali specialisté z několika zemí. Odpolední cvičení byla věnována nově vytvořeným numerickým kódům. To ocenili zejména studenti, kteří získané zkušenosti využijí ve své vědecké práci. Přednášky budou od března 2019 dostupné na webu digitalexoplanets.org.

Modelování atmosfér exoplanet je relativně mladý, velmi rychle se rozvíjející vědní obor, který musí čelit novým výzvám. Například je zapotřebí zahrnout chemické procesy. Ty mohou být ovlivněny i prouděním v atmosféře, které některé reakce urychlí, některé naopak znemožní. Velkým problémem je přítomnost oblačnosti, která velmi zkomplikuje numerické řešení celé situace. Musíme vzít v úvahu i rotaci planety. Pokud je planeta blízko hvězdy a má téměř vázanou rotaci, pak se v její atmosféře ustaví velmi silné proudění mezi denní a noční stranou. Oproti atmosférám hvězd je rovnováha atmosféry planety určena dopadajícím zářením od hvězdy. Tedy ta sama planeta v různých vzdálenostech od hvězdy bude mít zcela odlišnou stavbu atmosféry. Abychom mohli zjistit strukturu planetární atmosféry, potřebujeme velmi přesně znát optické vlastnosti molekul za různých podmínek. Avšak u většiny molekul tyto vlastnosti nejsou ani spočítány, ani naměřeny. Modelování planetárních atmosfér tak spojuje několik vědních oborů dohromady – astronomii, kvantovou mechaniku, chemii, hydrodynamiku a numeriku. To činí celý obor velice zajímavým.

Setkání se uskutečnilo za podpory COST-MOLIM; CCPQ; MFF UKDIRAC.

 

Daniela Korčáková
Astronomický ústav UK