Detektor částic Belle II usedl na své místo

12. dubna 2017
Příprava japonského částicového experimentu Belle II na urychlovači SuperKEKB, který byl před rokem uveden do testovacího provozu, má za sebou další významný milník.

Příprava japonského částicového experimentu Belle II na urychlovači SuperKEKB, který byl před rokem uveden do testovacího provozu, má za sebou další významný milník.

V úterý 11. dubna se na svazek urychlovače přesunul modernizovaný detektor Belle II. Přemístění 1400tunového detektorového systému z montážní oblasti do zhruba 13 metrů vzdáleného kolizního bodu částicových svazků následovalo po sestavení a integraci jednotlivých komponent.

Experimentu Belle II se účastní přes 700 výzkumníků z 23 členských států včetně České republiky. Jedním z jeho hlavních úkolů je hledání odchylek od Standardního modelu částicové fyziky a případné určení toho, která z mnoha navržených nových teorií lépe popisuje svět elementárních částic a dokáže vysvětlit pozorované neshody se Standardním modelem, například chybějící antihmotu ve vesmíru.

Za tímto účelem bude 8 metrů vysoký detektor Belle II detailně zaznamenávat informace o částicích vznikajících v kolizích vysokoenergetických svazků elektronů a pozitronů. Vědci a studenti z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK přispívají k vývoji a budování jeho nejvnitřnější části – křemíkového pixelového detektoru, který je vyráběn a sestavován v Evropě. Dále se podílejí na vývoji programového vybavení a metod analýzy dat.

Daniel Červenkov, Zdeněk Doležal