Den pro učitele fyziky

3. dubna 2017
Více než osm desítek fyzikářů a fyzikářek přijelo v sobotu 1. 4. 2017 nejen na „Rande s fyzikou plus“ či přednášku o předpovědi počasí, ale užilo si i řadu aktivit, do nichž se mohli sami zapojit – ať už šlo o pokusy nebo nové metody výuky.

Více než osm desítek fyzikářů a fyzikářek přijelo v sobotu 1. 4. 2017 nejen na „Rande s fyzikou plus“ či přednášku o předpovědi počasí, ale užilo si i řadu aktivit, do nichž se mohli sami zapojit – ať už šlo o pokusy nebo nové metody výuky.

Přestože se akce konala prvního dubna, nešlo o apríl. Ale jak legrace, tak poučení a hlavně radosti z fyziky a ze setkání s přáteli a lidmi „stejné krevní skupiny“ si všichni zúčastnění užili dost a dost.

Na Rande s fyzikou plus představili jeho protagonisté (Martin Vlach, Zdeněk Drozd, Radek Šofr a Klára Hajdinová) řadu „historek z natáčení“ a několikrát byli odměněni potleskem na otevřené scéně. Při demonstraci některých pokusů přitom zkušeně zaskakovala „dublérka“ Tereza Bártlová; celé Rande s nadhledem moderoval Luboš Veverka.

Pak následoval blok s mozaikou informací, co učitelům fyziky a jejich žákům nabízí katedra didaktiky fyziky MFF. Ve svižném tempu bylo představeno osmnáct nabídek; v krátké anketce navíc mohli učitelé vyjádřit další přání, co by pro ně katedra mohla dělat. Za katedru naopak zazněla prosba, aby učitelé na fakultu posílali zájemce o studium učitelství. Pak již následoval oběd a prostor pro vzájemné diskuse, nákup knížek z nakladatelství Matfyzpress, zkoumání nástěnky s interaktivními pokusy či krátkou relaxaci na sluníčku v atriu trojské budovy Matfyzu, kde se Den pro učitele fyziky konal.

Odpoledne si učitelé mohli vybrat ze šesti nabídnutých „exkurzí“ resp. aktivit. A bylo z čeho vybírat: od pokusů v Interaktivní fyzikální laboratoři či v Praktiku školních pokusů přes využití oční kamery při zkoumání, jak žáci řeší úlohy, měření podporovaná počítačem, 3D tisk fyzikálních pomůcek až po vysokoškolskou výuku aktivními metodami (inspirativní i pro nižší stupně škol). Ve vymezeném čase každý mohl stihnout dvě aktivity – a jak ukazují i fotografie, učitelé zde rozhodně nebyli jen pasivními přihlížejícími.

Poté už následovala přednáška dr. Michala Žáka o předpovědi počasí a nakonec, před čtvrtou hodinou, závěr celé akce. Na otázku, zda by si učitelé přáli podobnou akci v budoucnu opakovat, se zvedl les rukou. Takže podle hesla „nejhorší je osvědčit se“ zřejmě čeká katedru didaktiky fyziky za rok, za dva nebo za tři příjemný úkol uspořádat takovýto Den znovu.

Poděkování za ten letošní patří dr. Aleně Havlíčkové, která s nápadem uspořádat Den pro učitele fyziky přišla, a všem zúčastněným.

Leoš Dvořák, KDF MFF UK