Den plný fyziky a experimentů

20. února 2018

Více než dvě desítky vědeckých pracovišť se minulý čtvrtek otevřely veřejnosti v rámci Jednoho dne s fyzikou. Souběžně s exkurzemi probíhaly po celý den na Matfyzu i fyzikálně zaměřené přednášky.

„Jsme jedno z nejmenších oddělení na Matfyzu. Kultivujeme živé buňky, především kvasinky, ale také bakterie nebo lidské rakovinné buňky, a zkoumáme je pomocí fyzikálních metod,“ přivítala skupinku středoškoláků v mikrobiologické laboratoři Mgr. Iva Jančíková. Doktorandka na oddělení biofyziky studuje mechanismy, které způsobují rezistenci patogenních kvasinek a mohou stát za řadou závažných onemocnění. Využívá k tomu pokročilou výzkumnou metodu tzv. fluorescenčního sondování. „Studujeme hlavně procesy, které probíhají na membránách, tedy v tukové vrstvě, která obaluje buňku a zajišťuje vstup živin a výstup odpadních látek,“ vysvětluje, zatímco mezi studenty nechává kolovat malé zkumavky s různě zbarvenými vzorky.

Biofyzika byla jednou z oblastí, kterou návštěvníkům představil letošní Jeden den s fyzikou. Tradiční akce Matfyzu nabídla formou přednášek a exkurzí do vědeckých pracovišť pestrou paletu témat a zajímavostí ze světa fyziky a příbuzných disciplín, z níž si každý vybral právě to, co ho zajímá. V průběhu dne tak bylo možné stihnout třeba přednášku o hurikánech, krystalografii nebo astročásticové fyzice, zhlédnout zajímavé fyzikální pokusy a k tomu se dozvědět něco o zázračném materiálu zvaném grafen či o tom, jak se pomocí počítačových simulací navrhují léky.

Letošní ročník však trochu překvapil i pořadatele. Do budov na Karlově dorazilo oproti zvyklostem relativně méně účastníků, ovšem návštěvnost odpoledního programu v Troji byla naopak vyšší. Celkově počet návštěvníků za den překročil, navzdory jarním prázdninám v Praze 6–10, 500 osob.

Událost reflektovala ve svém on-line zpravodajství také Česká televize a v pozvánkách dvě stanice Českého rozhlasu.

– OPMK –