Den otevřených dveří ve znamení novinek

2. prosince 2015
Každoroční Den otevřených dveří letos připadl na čtvrtek 26. listopadu. Dopolední program nově proběhl v Kongresovém centru Praha, které se proměnilo v živý prostor, ruchem připomínající tržiště. Informace o studiu na Matfyzu šly tentokrát skutečně na odbyt.

Každoroční Den otevřených dveří letos připadl na čtvrtek 26. listopadu. Dopolední program nově proběhl v Kongresovém centru Praha, které se proměnilo v živý prostor, ruchem připomínající tržiště. Informace o studiu na Matfyzu šly tentokrát skutečně na odbyt.

Den otevřených dveří MFF UK v osmi hodinách představil pestrou nabídku oborů, kterým se studenti a vědečtí pracovníci na fakultě věnují. A aby nezůstalo jen u slov bez praktických ukázek, připravily si jednotlivé katedry a ústavy pozoruhodné „vábničky“. „Chtěl jsem přijít s něčím, co k nám studenty automaticky přiláká – a to třeba i ty, kteří se o studium meteorologie tolik nezajímají. Často totiž ani neví, co přesně meteorologie obsahuje. Nebýt nějakého lákadla, přišli bychom o možnost s těmito studenty začít mluvit,“ popisuje zájem o jednu z atrakcí letošního dne, simulátor tornáda, jeho autor Peter Huszár. Díky zajímavému pokusu stánek prezentující obor Meteorologie a klimatologie skutečně přilákal mnoho zvědavců. „Středoškoláci se často ptali po uplatnění s tím, že ve státní sféře a výzkumu nevidí dobré finanční zajištění. Představili jsme jim tedy nabídku odborného uplatnění v energetických a pojišťovacích firmách i další možnosti,“ komentuje Eva Holtanová z katedry fyziky atmosféry MFF UK. „Někteří žáci byli doprovázeni rodiči, a ti se zase často vyptávali na aktuální, hojně diskutovaná témata týkající se změny klimatu,“ popisuje komunikaci s návštěvníky.

Program celého dne slavnostně zahájil krátkým projevem děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl, kterého uvedl moderátor dopoledního programu prof. Luboš Pick z Katedry matematické analýzy. Společenský sál Kongresového centra Praha se prakticky zaplnil v očekávání přednášky, kterou tentokrát připravili informatici ve zcela novém duchu.

Na pódiu se postupně vystřídalo několik mluvčích s krátkými představeními různých zajímavostí z informatických oborů. Došlo na počítačovou grafiku a hry, lingvistiku, roboty nebo natáčení solárních panelů na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Na tom všem a mnohém dalším se na Matfyzu pracuje. V průběhu přednášky přicházeli další návštěvníci, kteří se nemohli předtím rozloučit se stánky jednotlivých kateder. Plno bylo také na navazující besedě o studiu. Dopoledního programu se zúčastnilo zhruba 700 návštěvníků.

Po polední pauze se dav zájemců rozdělil na dva proudy, které se podle zájmu vydaly buď na Karlov, nebo na Malou Stranu. V budově Fyzikálního ústavu UK a děkanátu MFF UK se návštěvníci seznámili s obory fyzika a učitelství fyziky. Kromě přednášek zde nahlédli do odborných laboratoří, kde se odehrává skutečný výzkum, a zblízka si prohlédli speciální vědecké přístroje, jejichž pořizovací cena často šplhá do výše miliónů korun.

Profesní dům na Malé Straně zaplnili ti, které zajímaly informatické a matematické obory. Posluchárna v prvním patře žila informatikou a jejími aktuálními tématy, mezi která patří například otevřená data, strojové učení nebo robotika. Třetí patro obsadili matematici, kteří poutali pozornost přednáškami a interaktivními stánky se spoustou hlavolamů a logických hádanek, u kterých se nejeden žák na pár minut zastavil, aby potrápil hlavu.

Na každém Dnu otevřených dveří hrají důležitou roli naši studenti. Jako ambasadoři fakulty dokáží zájemcům zprostředkovat přímé zkušenosti se studiem, jeho průběhem, potenciálními možnostmi a úskalími. „Během celého odpoledne padaly klasické otázky, jako třeba: Co se u vás učí? V čem se u vás programuje? Jak moc je na matfyzu matematiky? A tak dále,“ říká Vojtěch Černý z katedry softwaru a výuky informatiky MFF UK. „U Oculu (Oculus Rift) se navíc spousta lidí ptá třeba na to, jak se programují věci pro Oculus, kolik stojí, co je k tomu potřeba za počítač, jak to funguje, co musím dělat na Matfyzu, abych mohl psát věci pro Oculus, a podobně,“ dodává. Pestrý program, který se skládal z různých gadgetů, her, exkurzí a přednášek, ve výsledku přilákal stovky návštěvníků.

Podrobnější informace o tom, jaké je studium na Matfyzu, můžete kromě návštěvny Dne získat také online, a to na webu Studuj Matfyz. O aktuálním dění na fakultě se více dozvíte na Matfyz.cz.

-OMK-