Den otevřených dveří přinesl besedy o studiu i popularizační přednášky

27. listopadu 2017
Matfyz se minulý čtvrtek otevřel zájemcům o studium.

Matfyz se minulý čtvrtek otevřel zájemcům o studium. Součástí celodenního programu byly nejen prezentace o možnostech studia, ale také popularizační přednášky, zajímavé experimenty a ukázky technologických vychytávek.

Přehlídka všech studijních programů MFF UK a novinek z oblasti vědy se letos poprvé odehrála celá pod střechou historické budovy na Malostranském náměstí. Do sídla informatické sekce se ve čtvrtek přesunuli zástupci kateder a pracovišť, kteří uchazečům představili možnosti studia na Matfyzu. Cenné rady a osobní zkušenosti budoucím vysokoškolákům zprostředkovali také samotní studenti a čerství absolventi Matfyzu, a to jednak v odpočinkové zóně, kde bylo možné zastavit se takzvaně „na kus řeči“, nebo u stánků, na kterých se prezentovaly jednotlivé výzkumné obory a jejich odvětví.

Den otevřených dveří odstartoval v devět hodin ráno úvodním slovem děkana fakulty prof. Jana Kratochvíla, po kterém následovala fyzikální přednáška a beseda o studiu. Hlavní program, který se během dne několikrát zopakoval, aby podstatné informace nikomu neunikly, doplnily navíc také popularizační přednášky na nejrůznější vědecká témata. Akce letos přilákala více než 700 návštěvníků. Věříme, že řadu uchazečů přesvědčila o tom, že je Matfyz správnou volbou, která jim přinese nejen jistotu budoucího uplatnění, ale především otevře bránu do úžasného světa vědy a společnosti inspirativních lidí, kteří se vědě věnují.

– OMK –