Den otevřených dveří

26. listopadu 2014
Ve středu 26. 11. jste mohli navštívit matfyzácký Den otevřených dveří, který probíhal na třech místech po Praze.

Ve středu 26. 11. jste mohli navštívit matfyzácký Den otevřených dveří, který probíhal na třech místech po Praze.

Dopolední program proběhl v Národním domě na Vinohradech, kde na zájemce o studium čekaly dva sály plné praktických ukázek a dobře naladěných studentů.

Sled vystoupení a přednášek v Národním domě moderoval prof. Luboš Pick. Úvodní slovo patřilo děkanu fakulty prof. Janu Kratochvílovi. Ten zdůraznil, že absolventy Matfyzu najdeme v nejrůznějších profesích, které na první pohled s obory fakulty příliš nesouvisejí. Zmínil ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR doc. Karla Olivu nebo významného fotografa Pavla Brunclíka. Zároveň poznamenal, že studium na fakultě otevírá prostor pro uplatnění jak v ryze teoretických oborech, tak v oblasti hmatatelných aplikací. Právě velká šíře uplatnění je pro studenty a pozdější absolventy velkou výhodou.

Tradiční dopolední přednáška se ne náhodou zaměřila na krystalografii. Letošní rok je totiž Mezinárodním rokem krystalografie. Doc. Radomír Kužel připomněl historická východiska oboru, jeho současné priority a krátce i tradici na Matfyzu. Neuvěřitelně široká aplikační oblast od materiálových věd, přes biologické a medicínské aplikace až po umění rozhodně návštěvníky zaujala a některé snad také inspirovala k dalšímu studiu.

Již každoročně je zlatým hřebem dopoledne velká debata s děkanem, proděkany a garanty studia, kteří mluví o praktických studijních záležitostech, podmínkách přijímacích zkoušek, budoucnosti absolventa nebo jen o životě matfyzáka. Očekávaným bodem bývají otázky publika, které instruovaní organizátoři pečlivě sbírají a zásobují jimi nahoře sedící diskutéry. (Pro ilustraci: Letos byl nejvtipněšjím dotazem tento: „Zvládám integrály, ale neumím sčítat ani odčítat, na jaký obor se mám přihlásit?“). Debaty zůčastnilo zruba 600 studentů.

Odpolední program dále pokračoval v areálu Troja a paralelně i na Malé Straně. Navštěvníci v Troji si užili exkurze, díky nimž se mohli dostat na netušená místa ukrytá v skleněné budově plné spletitých chodeb. Malá Strana nabízela svou tradiční vědeckou kolonádu linoucí se některými patry budovy a samozřejmě cyklus zajímavých přednášek.

- OMK -

Národní dům na Vinohradech + Troja

(foto: Svoboda)

Malá Strana

(foto: Veverka)