Děkan ocenil projekt Československo 38–89

10. března 2016
Cenu děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2015 získala interaktivní výuková hra Československo 38–89. K úspěchu nepochybně přispěla také široká mezioborová spolupráce.

Cenu děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2015 získala interaktivní výuková hra Československo 38–89. K úspěchu nepochybně přispěla také široká mezioborová spolupráce.

Československo 38–89 je společným projektem Filozofické fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jde o sérii tří výukových simulací, které v sobě kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her s archivními filmovými a zvukovými záznamy.

Simulace jsou určeny zejména studentům středních škol, jimž mají zprostředkovat komplexní a plastický pohled na události českých a československých soudobých dějin. První díl nazvaný Atentát, který se věnuje období Protektorátu Čechy a Morava, vyšel v červnu 2015 a setkal se s velkým ohlasem jak mezi studenty a učiteli středních škol, tak u zástupců z řad odborníků.

Tvůrci výukové hry zabodovali nejen na domácí půdě, ale také na mezinárodních soutěžích. Zmíněná část Atentát obdržela rovnou ve třech soutěžích první cenu. Jako nejlepší ji hodnotily poroty soutěží European Conference on Games Based Learning 2015 (Norsko), Games Learning Society Showcase 2015 (USA) a GALA Serious Game Award 2015 (Itálie).

Projekt dále postoupil do finále prestižní mezinárodní soutěže 2014 Serious Games Showcase & Challenge, kde se ve své kategorii utkal se simulacemi Massachusettského technologického institutu a armády USA.

Ke zmíněným úspěchům se tedy připojila Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK, slavnostně předaná na fakultním plese na začátku března. Za celý autorský tým ji převzal z rukou děkana prof. Jana Kratochvíla dr. Cyril Brom z katedry softwaru a výuky informatiky. V krátkém poděkování zdůraznil výhodnost spolupráce několika institucí na projektu. Podle jeho slov je to jedna z možných cest rozvoje vědeckých institucí pro nejbližší budoucnost.

Cenu za reprezentaci a propagaci udílí každoročně od roku 2014 Matematicko-fyzikální fakulta UK, a to jednotlivcům či skupinám, jež se významným způsobem přičiní na tvorbě pozitivní obrazu fakulty před veřejností. Kromě peněžité odměny ji představuje také unikátní Kleinova láhev. Děkan rozhoduje na základě předchozích nominací a doporučení vzešlého z hlasování propagační komise fakulty.

– OMK –