Děkan ocenil nejlepší knižní publikace roku 2023

26. dubna 2024

Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace loňského roku získaly tři tituly.

Dle statutu jsou ceny udělovány za publikace, které dosahují mimořádné úrovně a jejichž autory nebo spoluautory jsou (s výjimkou popularizačně-propagační edice nakladatelství MatfyzPress) pracovníci fakulty. Udělení ceny je provázeno finanční odměnou z fondu děkana. Ceny za loňský rok byly předány na zasedání Vědecké rady MFF UK 24. dubna.

Kategorie monografie

  • Algorithms for Sparse Linear Systems
    (Birkhäuser, Nečas Center Series, 2023)

    prof. Jennifer Scott, Ph.D., University of Reading, Velká Británie
    prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Katedra numerické matematiky MFF UK

Kategorie publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress

Kategorie publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress

Kategorie vysokoškolská učebnice

  • žádný návrh

   


OPMK, foto Tomáš Rubín