Děkan ocenil nejlepší knižní publikace roku 2022

4. května 2023

Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace loňského roku získaly dva tituly.

Dle statutu jsou ceny udělovány za publikace, které dosahují mimořádné úrovně a jejichž autory nebo spoluautory jsou (s výjimkou popularizačně-propagační edice nakladatelství MatfyzPress) pracovníci fakulty. Udělení ceny je provázeno finanční odměnou z fondu děkana. Ceny za loňský rok byly předány na zasedání Vědecké rady MFF UK 3. května.

Kategorie vysokoškolská učebnice

  • žádný návrh

Kategorie monografie

Kategorie publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress

Kategorie publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress

  • žádný návrh

 


OPMK, foto Tomáš Rubín