Děkan ocenil nejlepší knižní publikace roku 2018

11. června 2019

Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace loňského roku získaly dva tituly. Za monografii „The World of Tokens, Tags and Trees“ byl oceněn dr. Daniel Zeman. Cenu za odbornou publikaci MatfyzPressu získala kniha „Statistické úlohy, historky a paradoxy“ profesora Jiřího Anděla.

Dle statutu jsou ceny udělovány za publikace, které dosahují mimořádné úrovně a jejichž autory nebo spoluautory jsou (s výjimkou popularizačně-propagační edice nakladatelství MatfyzPress) pracovníci fakulty. Udělení ceny je provázeno finanční odměnou z fondu děkana. Ceny za loňský rok byly předány 5. června 2019 na zasedání Vědecké rady.

V kategorii „vysokoškolská učebnice“ cena nebyla navržena.

V kategorii „monografie“ byla udělena cena za publikaci The World of Tokens, Tags and Trees autora Daniela Zemana (vydal Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2018).

V kategorii „publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress“ cena nebyla navržena.

V kategorii „publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress“ byla udělena cena za publikaci Statistické úlohy, historky a paradoxy autora Jiřího Anděla (vydalo nakl. MatfyzPress, 2018).


Daniel Zeman
The world of tokens, tags and trees

Tato monografie představuje srovnávací studii anotačních přístupů k morfologii a syntaxi přirozených jazyků, s důrazem na využití pro mnoho různých jazyků. Anotací se rozumí přidávání gramatických kategorií a vztahů do elektronicky čitelného textu v přirozeném jazyce. Výsledkem je anotovaný korpus; protože syntaktické vztahy jsou obvykle reprezentovány ve formě závislostních stromů, korpusy studované v této monografii jsou závislostní korpusy („treebanky“).


Jiří Anděl
Statistické úlohy, historky a paradoxy

Kniha vznikla na základě výběrové přednášky konané na Matematicko-fyzikální fakultě UK nazvané Principy statistického uvažování. Jejím cílem je nenásilnou a poutavou formou přiblížit některé části matematické statistiky. Nápln přednášky se změnila díky vývoji statistických metod vyvolaných užitím počítačů. Kniha i přednáška je tedy orientovaná na statistické zpracování dat. Při zpracování odborných textů byly vodítkem zejména některé články publikované v časopisech Teaching Statistics a The American Statistician. Publikace je určena posluchačům nižších ročníků a všem zájemcům o statistiku.

OPMK