Děkan ocenil nejlepší knižní publikace roku 2015

10. května 2016
Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace letos získaly dva autorské kolektivy. Ida Kantor, Jiří Matoušek a Robert Šámal byli oceněni za vysokoškolskou učebnici „Mathematics++“. Vít Dolejší a Miloslav Feistauer uspěli s monografií „Discontinuous Galerkin Method“.

Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace letos získaly dva autorské kolektivy. Ida Kantor, Jiří Matoušek a Robert Šámal byli oceněni za vysokoškolskou učebnici „Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses“. Vít Dolejší a Miloslav Feistauer uspěli s monografií „Discontinuous Galerkin Method. Analysis and Applications to Compressible Flow“.

Fakulta se snaží podporovat publikační výkony mířící nejenom k širší veřejnosti, ale i světové vědecké obci. Dle statutu jsou ceny udělovány za publikace, které dosahují mimořádné pedagogické či vědecké úrovně a jejichž autory nebo spoluautory jsou pracovníci fakulty. Udělení ceny je provázeno finanční odměnou z fondu děkana ve výši 40 000 Kč pro každý titul. Ceny za loňský rok byly předány 4. května 2016 na zasedání Vědecké rady.

kategorii „vysokoškolská učebnice“ byly navrženy 2 tituly. Po projednání vedením fakulty děkan udělil tuto cenu publikaci autorského kolektivu Ida Kantor, Jiří Matoušek a Robert Šámal „Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses“ (American Mathematical Society, 2015). Místo zesnulého prof. J. Matouška se vyhlášení ceny zúčastnila jeho manželka RNDr. Helena Nyklová.

kategorii „monografie“ bylo navrženo celkem 5 titulů. Po projednání vedením fakulty děkan udělil tuto cenu publikaci Víta Dolejšího a Miloslava Feistauera „Discontinuous Galerkin Method. Analysis and Applications to Compressible Flow“ (Springer, 2015).

kategorii „publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress“ byly navrženy 2 tituly. Po projednání vedením fakulty děkan rozhodl cenu neudělit.

– OMK –


Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal:
Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses
American Mathematical Society, 2015, 343 stran

ANOTACE: Mathematics++ is a concise introduction to six selected areas of 20th century mathematics providing numerous modern mathematical tools used in contemporary research in computer science, engineering, and other fields. The areas are: measure theory, high-dimensional geometry, Fourier analysis, representations of groups, multivariate polynomials, and topology. For each of the areas, the authors introduce basic notions, examples, and results. The presentation is clear and accessible, stressing intuitive understanding, and it includes carefully selected exercises as an integral part. Theory is complemented by applications—some quite surprising—in theoretical computer science and discrete mathematics. The chapters are independent of one another and can be studied in any order.

ukázka


Vít Dolejší, Miloslav Feistauer:
Discontinuous Galerkin Method. Analysis and Applications to Compressible Flow
Springer, 2015, 572 stran

ANOTACE: The subject of the book is the mathematical theory of the discontinuous Galerkin method (DGM), which is a relatively new technique for the numerical solution of partial differential equations. The book is concerned with the DGM developed for elliptic and parabolic equations and its applications to the numerical simulation of compressible flow. It deals with the theoretical as well as practical aspects of the DGM and treats the basic concepts and ideas of the DGM, as well as the latest significant findings and achievements in this area. The main benefit for readers and the book’s uniqueness lie in the fact that it is sufficiently detailed, extensive and mathematically precise, while at the same time providing a comprehensible guide through a wide spectrum of discontinuous Galerkin techniques and a survey of the latest efficient, accurate and robust discontinuous Galerkin schemes for the solution of compressible flow.

ukázka