Děkan ocenil nejlépe hodnocené pedagogy

9. března 2020

Po Strouhalovské přednášce a před zasedáním vědecké rady MFF UK vyhlásil děkan ocenění pedagogů, kteří byli nejlépe hodnoceni ve studentské anketě za zimní semestr akademického roku 2019/2020. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu děkana.

FYZIKA

Velká přednáška

Přednáška s alespoň 40 zapsanými studenty
 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 11/93 1,00
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 29/93 1,03

Přednáška

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF094 Kvantová mechanika I 10/30 1,00
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF068 Kvantová teorie pole I 9/30 1,00

Cvičení

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Matematický ústav UK
NMAF063 Matematika pro fyziky III 20/39 1,00
RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Fyzikální ústav UK
NOFY021 Mechanika a molekulová fyzika 14/35 1,00
NOFY022 Fyzika III (optika) 9/25 1,00
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 12/25 1,00
Mgr. Tomáš Kadavý
Ústav částicové a jaderné fyziky
NOFY029 Fyzika V (Jaderná a subjaderná fyzika) 9/16 1,00
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 9/25 1,00
Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF094 Kvantová mechanika I 9/30 1,00
RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
Matematický ústav UK
NMAF063 Matematika pro fyziky III 9/32 1,00
RNDr. Petr Hruška, Ph.D.
Katedra fyziky nízkých teplot
NOFY021 Mechanika a molekulová fyzika 7/36 1,00
RNDr. Václav Dědič, Ph.D.
Fyzikální ústav UK
NOFY022 Fyzika III (optika) 6/25 1,00
Mgr. Mark Dostalík
Matematický ústav UK
NOFY151 Matematická analýza I 6/16 1,00
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Matematický ústav UK
NOFY151 Matematická analýza I 6/22 1,00

Fyzikální praktika

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY024 Fyzikální praktikum II pro obor Obecná fyzika 15/46 1,00
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Katedra didaktiky fyziky
NDFY045 Praktikum školních pokusů I 6/28 1,00
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Katedra didaktiky fyziky
NDFY045 Praktikum školních pokusů I 6/28 1,00
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Katedra didaktiky fyziky
NDFY045 Praktikum školních pokusů I 6/28 1,00
Mgr. Ingrid Knapová
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY030 Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika 5/18 1,00
RNDr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY030 Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika 5/18 1,00
       

MATEMATIKA

 

Velká přednáška

Přednáška s alespoň 40 zapsanými studenty
 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMUM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I 11/43 1,00
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
NMUM203 Geometrie I 7/40 1,00

Přednáška

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Katedra algebry
NMAG301 Komutativní okruhy 18/33 1,00
RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.
Katedra algebry
NMMB409 Konvexní optimalizace 12/18 1,00
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Katedra algebry (externí pracovník)
NMMB437 Právní aspekty ochrany dat 9/18 1,00
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
NMUM205 Základy prostorové geometrie 7/39 1,00
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
NMUM303 Základy zobrazovacích metod 6/25 1,00
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMEK531 Matematická ekonomie 6/8 1,00
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
Katedra matematické analýzy
NMMA401 Funkcionální analýza 1 5/7 1,00

Cvičení

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMSA409 Náhodné procesy 2 23/38 1,00
NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 14/22 1,00
Mgr. Kateřina Koňasová
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMSA409 Náhodné procesy 2 23/38 1,00
Mgr. Kristýna Kuncová, Ph.D.
Katedra matematické analýzy
NMTM101 Matematická analýza I 15/37 1,00
Mgr. Eva Havelková
Katedra numerické matematiky
NMNM201 Základy numerické matematiky 10/22 1,00
Mgr. Milan Boháček
Katedra algebry (externí pracovník)
NMMB501 Zabezpečení síťových protokolů 7/21 1,00
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
Katedra matematické analýzy
NMMA161 Proseminář z Matematické analýzy 7/15 1,00
NMMA401 Funkcionální analýza 1 5/7 1,00
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
NMUM205 Základy prostorové geometrie 7/39 1,00
RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
NMTM103 Lineární algebra I 7/39 1,00
Mgr. Marek Cúth, Ph.D.
Katedra matematické analýzy
NMMA101 Matematická analýza 1 6/22 1,00
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
NMUM303 Základy zobrazovacích metod 6/25 1,00
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMEK531 Matematická ekonomie 6/8 1,00
       

INFORMATIKA

 

Velká přednáška

Přednáška s alespoň 40 zapsanými studenty
 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Informatický ústav UK
NDMI012 Kombinatorika a grafy II 16/50 1,00
RNDr. Milan Straka, Ph.D.
Ústav formální a aplikované lingvistiky
NPFL129 Strojové učení pro zelenáče 14/75 1,00
NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení 13/63 1,00
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky
NDMI100 Úvod do kryptografie 11/44 1,00

Přednáška

     
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
Adam Thomas Dingle, M.Sc.
Katedra softwaru a výuky informatiky
NPRG062 Algoritmizace 12/28 1,00
NPRG030 Programování 1 10/33 1,00
RNDr. Martin Balko, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky
NDMI098 Algoritmická teorie her 5/10 1,00

Cvičení

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Informatický ústav UK
NDMI012 Kombinatorika a grafy II 16/54 1,00
RNDr. Milan Straka, Ph.D.
Ústav formální a aplikované lingvistiky
NPFL129 Strojové učení pro zelenáče 12/75 1,00
NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení 9/63 1,00
Adam Thomas Dingle, M.Sc.
Katedra softwaru a výuky informatiky
NPRG062 Algoritmizace 11/29 1,00
NAIL069 Umělá inteligence I 11/47 1,00
NPRG030 Programování 1 10/28 1,00
RNDr. Martin Balko, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky
NMIN105 Diskrétní matematika 7/21 1,00
NDMI098 Algoritmická teorie her 5/10 1,00
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky
NPRG030 Programování 1 7/22 1,00
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NAIL004 Seminář z umělé inteligence I 6/21 1,00
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMAI059 Pravděpodobnost a statistika 6/25 1,00
Mgr. Lukáš Ondráček
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NTIN066 Datové struktury I 5/26 1,00
Mgr. Mikuláš Zelinka
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NPRG030 Programování 1 5/19 1,00
       

Jazyky

 

Jednotlivé předměty

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících/
Zapsaných
Celkový průměr
Jay Michael Kashdan, BA
Katedra jazykové přípravy
cvičení v předmětech:    
NJAZ170 Anglický jazyk pro pokročilé I 8/14 1,00
NJAZ087 Certificate in Advanced English (CAE) - přípravný kurz I 5/16 1,00
Mgr. Dita Šebelová
Katedra jazykové přípravy
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé I 6/13 1,00
NJAZ097 Český jazyk pro začátečníky I 7/25 1,00
NJAZ099 Český jazyk pro mírně pokročilé I 6/14 1,00

Nejlepší průměr ze všech hodnocených předmětů

 
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Katedra jazykové přípravy
1,00 (11 hodnocení)
Mgr. Dita Šebelová
Katedra jazykové přípravy
1,04 (24 hodnocení)
       

Tělesná výchova

 

Jednotlivé předměty

 
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Hodnotících Celkový průměr
PhDr. Marek Paulík
Katedra tělesné výchovy
cvičení:    
NTVY006 Zájmová tělesná výchova 6 1,00
Mgr. Tomáš Jaroš
Katedra tělesné výchovy
cvičení:    
NTVY014 Tělesná výchova I 15 1,07

Nejlepší průměr ze všech hodnocených předmětů

 
Mgr. Tomáš Jaroš
Katedra tělesné výchovy
1,11 (27 hodnocení)
PaedDr. Stanislav Stehno
Katedra tělesné výchovy
1,18 (17 hodnocení)


Kompletní výsledky studentského hodnocení výuky za ZS 2019/2020


Všem oceněným gratulujeme!

– OPMK –