Děkan ocenil nejlépe hodnocené pedagogy

14. března 2019

Po Strouhalovské přednášce a před zasedáním vědecké rady MFF UK vyhlásil děkan ocenění pedagogů, kteří byli nejlépe hodnoceni ve studentské anketě za zimní semestr akademického roku 2018/2019. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu děkana.

FYZIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více než 50 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.,
Katedra fyziky nízkých teplot
NOFY021 Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika) 1,03
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 1,03

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Miroslav Brož, Ph.D.,
Astronomický ústav UK
NAST023 Astrofyzika pro fyziky 1,00
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY080 Fyzika I (mechanika) 1,00
NUFY028 Teoretická mechanika 1,00
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.,
Fyzikální ústav UK
NOOE002 Fyzika polovodičů pro optoelektroniku I 1,00
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika 1,00
RNDr. Dana Mandíková, CSc.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY080 Fyzika I (mechanika) 1,00
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY096 Klasická elektrodynamika 1,11

Mezioborová přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Josef Málek, DSc.,
Matematický ústav UK
NMAF063 Matematika pro fyziky III 1,13

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.,
Katedra fyziky nízkých teplot
NOFY055 Úvod do praktické fyziky 1,00
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF069 Proseminář teoretické fyziky I 1,00
NOFY003 Teoretická mechanika 1,00
RNDr. Karel Tůma, Ph.D.,
Matematický ústav UK
NMAF061 Matematika pro fyziky I 1,00
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.,
Ústav teoretické fyziky
NOFY003 Teoretická mechanika 1,00
RNDr. Dana Mandíková, CSc.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY080 Fyzika I (mechanika) 1,00
RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.,
Katedra makromolekulární fyziky
NOFY031 Termodynamika a statistická fyzika 1,00
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.,
Katedra chemické fyziky a optiky
NOFY010 Proseminář z optiky 1,00
Mgr. Tomáš Kadavý,
Ústav částicové a jaderné fyziky
NOFY029 Fyzika V (jaderná a subjaderná fyzika) 1,00
RNDr. Irena Dvořáková, CSc.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY115 Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I 1,00
NDFY051 Heuristické metody ve výuce fyziky I 1,00
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY115 Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I 1,00
RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.,
Katedra geofyziky
NOFY056 Programování pro fyziky 1,00
prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.,
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF148 Proseminář z jaderné a částicové fyziky 1,00
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NDFY051 Heuristické metody ve výuce fyziky I 1,00

Příprava experimentů pro přednášku

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.,
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY067 Fyzika v experimentech I 1,10

Výuka ve fyzikálním praktiku

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.,
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY024 Fyzikální praktikum II pro obor Obecná fyzika 1,08
     

Program MATEMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více než 50 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM103 Lineární algebra I 1,08
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.,
Katedra matematické analýzy
NMMA101 Matematická analýza 1 1,14

Kategorie přednáška

   
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMFM405 Životní pojištění 1 1,00
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM303 Základy zobrazovacích metod 1,00
doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.,
Katedra algebry
NMAG405 Universální algebra 1 1,00
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA201 Matematická analýza 3 1,00
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.,
Katedra algebry
NMAG455 Kvadratické formy a třídová tělesa I 1,13
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.,
Katedra matematické analýzy
NMMA533 Úvod do teorie interpolací 1 1,13
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.,
Katedra matematické analýzy
NMMA501 Nelineární funkcionální analýza 1 1,14

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM103 Lineární algebra I 1,00
Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMSA407 Lineární regrese 1,00
NMSA331 Matematická statistika 1 1,00
Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA101 Matematická analýza 1 1,00
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA201 Matematická analýza 3 1,00
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMSA331 Matematická statistika 1 1,00
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA161 Proseminář z Matematické analýzy 1,00
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM303 Základy zobrazovacích metod 1,00
     

Program INFORMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více než 50 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.,
Katedra aplikované matematiky
NDMI002 Diskrétní matematika 1,05
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II 1,05
Mgr. Roman Neruda, CSc.,
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NAIL025 Evoluční algoritmy I 1,08

Kategorie přednáška

   
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.,
Katedra softwarového inženýrství
NSWI150 Virtualizace a cloud computing 1,00
Mgr. Miroslav Kratochvíl,
Katedra softwarového inženýrství
NPRG068 Programování v Haskellu 1,00
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NMIN201 Objektově orientované programování 1,00
RNDr. Milan Straka, Ph.D.,
Ústav formální a aplikované lingvistiky
NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení 1,00
Adam Thomas Dingle, M.Sc.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NPRG030 Programování I 1,06

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Adam Thomas Dingle, M.Sc.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NPRG030 Programování I 1,00
NMIN161 Praktikum z programování pro začátečníky 1,00
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NMIN201 Objektově orientované programování 1,00
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.,
Informatický ústav UK
NMIN105 Diskrétní matematika 1,00
Mgr. Martin Pilát, Ph.D.,
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NAIL025 Evoluční algoritmy I 1,00
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG035 Jazyk C# a platforma .NET 1,00
Mgr. Michal Opler,
Informatický ústav UK
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II 1,00
RNDr. Milan Straka, Ph.D.,
Ústav formální a aplikované lingvistiky
NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení 1,00
Mgr. Jaroslav Hančl,
Katedra aplikované matematiky
NMAI054 Matematická analýza I 1,00
Mgr. Peter Zeman,
Katedra aplikované matematiky
NDMI002 Diskrétní matematika 1,00
Mgr. Petr Gregor, Ph.D.,
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NAIL062 Výroková a predikátová logika 1,00
doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.,
Katedra aplikované matematiky
NMAI057 Lineární algebra I 1,00
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.,
Katedra softwarového inženýrství
NDBI040 Moderní databázové koncepty 1,00
Mgr. Petr Škoda,
Katedra softwarového inženýrství
NDBI007 Organizace a zpracování dat I 1,00
     

Jazyky

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.,
Katedra jazykové přípravy
nejlepší celkový průměr 1,00 ze všech čtyř hodnocených předmětů:
NJAZ045 Francouzský jazyk pro mírně pokročilé I
NJAZ047 Francouzský jazyk pro pokročilé I
NJAZ094 Francouzský jazyk pro středně pokročilé I
NJAZ043 Francouzský jazyk pro začátečníky I
 
Mgr. Lucie Malá,
Katedra jazykové přípravy
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III 1,00
a celkový průměr 1,14 ze všech čtyř vyučovaných předmětů:
NJAZ013 Anglický jazyk pro matematiky I
NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III
 
Mgr. Dita Šebelová,
Katedra jazykové přípravy
celkový průměr 1,17 hodnocení ze všech šesti hodnocených předmětů:
NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I
NJAZ075 Anglický jazyk pro mírně pokročilé III
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III
NJAZ099 Český jazyk pro mírně pokročilé I
NJAZ101 Český jazyk pro pokročilé I
NJAZ097 Český jazyk pro začátečníky I
 
     

Tělesná výchova

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Tomáš Jaroš,
Katedra tělesné výchovy
NTVY006 Zájmová tělesná výchova 1,00
nejlepší celkový průměr 1,31 ze všech hodnocených tří předmětů:
NTVY014 Tělesná výchova I
NTVY016 Tělesná výchova II
NTVY006 Zájmová tělesná výchova
 
PhDr. Marek Paulík,
Katedra tělesné výchovy
NTVY006 Zájmová tělesná výchova 1,00
Mgr. Jiří Teplý,
Katedra tělesné výchovy
NTVY006 Zájmová tělesná výchova 1,00


Kompletní výsledky studentského hodnocení výuky za ZS 2018/2019


Všem oceněným gratulujeme!

– OPMK –