Děkan ocenil nejlépe hodnocené pedagogy

17. října 2018

Po Jarníkovské přednášce a před zasedáním vědecké rady MFF UK vyhlásil děkan ocenění pedagogů, kteří byli nejlépe hodnoceni ve studentské anketě za letní semestr akademického roku 2017/2018. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu děkana.

FYZIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF111 Obecná teorie relativity 1,00
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.,
Katedra chemické fyziky a optiky
NOFY018 (Fyzika II (elektřina a magnetismus) 1,21

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF038 Relativistická fyzika II 1,00
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.,
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF069 Kvantová teorie pole II 1,00
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY119 Molekulová fyzika 1,00
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.,
Ústav teoretické fyziky
NTMF070 Zářivé procesy v astrofyzice 1,00

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Lada Peksová,
Katedra matematické analýzy
NMAF028 Lineární algebra II 1,00
Mgr. Michal Belda, Ph.D.,
Katedra fyziky atmosféry
NPRF050 Programování v Pythonu 1,00
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.,
Kabinet výuky obecné fyziky
NOFY028 Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika 1,00
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.,
Katedra chemické fyziky a optiky
NOFY027 Úvod do kvantové mechaniky 1,00
RNDr. Karel Tůma, Ph.D.,
Matematický ústav UK
NMAF052 Matematická analýza II 1,00
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem 1,00
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.,
Katedra didaktiky fyziky
RNDr. Václav Profant, Ph.D.,
Fyzikální ústav UK
NOFY027 Úvod do kvantové mechaniky 1,00
RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.,
Fyzikální ústav UK
NOFY028 Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika 1,00
Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.,
Ústav částicové a jaderné fyziky
NJSF095 Kvantová mechanika II 1,00
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.,
Katedra geofyziky
NMAF052 Matematická analýza II 1,00
     

Mezioborová přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Josef Málek, DSc.,
Matematický ústav UK
NMAF062 Matematika pro fyziky II 1,04
     

Program MATEMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA102 Matematická analýza 2 1,03
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM204 Geometrie II 1,11

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Jitka Zichová, Dr.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky 1,00
doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.,
Matematický ústav UK
NMMA408 Komplexní analýza 2 1,00
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA404 Reálné funkce 2 1,00
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMFM408 Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví 1,00
prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.,
Katedra matematické analýzy
NMMA566 Úvod do teorie aproximací 2 1,00

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Ondřej Draganov,
Katedra algebry
NMAG102 Lineární algebra a geometrie 2 1,00
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA102 Matematická analýza 2 1,00
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.,
Katedra didaktiky matematiky
NMUM204 Geometrie II 1,00
doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.,
Matematický ústav UK
NMMA408 Komplexní analýza 2 1,00
doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA162 Proseminář z Matematické analýzy 1,00
RNDr. Ing. Jaroslav Richter,
Matematický ústav UK
NMIN266 Aplikace a využití počítačů v matematice 1,00
Mgr. Jakub Slavík, Ph.D.,
Katedra matematické analýzy
NMMA102 Matematická analýza 2 1,00
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.,
Matematický ústav UK
NMAG164 Variace na invarianci 1,00
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMST440 Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat 1,00
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.,
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky 1,00
     

Program INFORMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty
Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG038 Pokročilé programování pro .NET I 1,00
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG057 Pokročilé programování pro .NET II 1,00

Kategorie přednáška

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Adam Thomas Dingle, M.Sc.,
Katedra softwaru a výuky informatiky
NPRG031 Programování II 1,00

Kategorie cvičení

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
RNDr. Milan Straka, Ph.D.,
Ústav formální a aplikované lingvistiky
NPFL114 Hluboké učení 1,00
Mgr. Martin Pilát, Ph.D.,
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
NPRG005 Neprocedurální programování 1,00
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG038 Pokročilé programování pro .NET I 1,00
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.,
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
NPRG064 Programování uživatelských rozhraní v .NET 1,00
Mgr. Miroslav Kratochvíl,
Katedra softwarového inženýrství
NPRG005 Neprocedurální programování 1,00
     

Jazyky

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.,
Katedra jazykové přípravy
nejlepší celkový průměr ze všech hodnocených předmětů 1,00
Ryan Simpson, BA,
Katedra jazykové přípravy
NJAZ090 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV 1,08
     

Tělesná výchova

Vyučující, pracoviště Kód a název předmětu Průměrné hodnocení
Mgr. Josef Brož,
Katedra tělesné výchovy
nejlepší celkový průměr ze všech hodnocených předmětů 1,00


Všem oceněným gratulujeme!

– OPMK –