Další ocenění pro mladou vědkyni MFF UK

26. ledna 2016
Na sklonku loňského roku ocenila ministryně školství mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, stejně jako vynikající studenty, absolventy a jejich mimořádné počiny. Jedna z cen putovala také na MFF UK.

Na sklonku loňského roku ocenila ministryně školství mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, stejně jako vynikající studenty, absolventy a jejich mimořádné počiny. Jedna z cen putovala také na MFF UK.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová ocenila na sklonku loňského roku Ing. Lucii Augustovičovou, Ph.D., z katedry chemické fyziky a optiky MFF UK za mimořádné výsledky v oboru biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika.

Je to další významné potvrzení úspěšné práce této mladé vědkyně. Její disertační práce věnovaná molekulárním iontům v mezihvězdném prostoru s názvem Quantum dynamics of small molecules zaujala mimo jiné porotu Cen Siemens a zvítězila hned ve dvou kategoriích (nejlepší dizertační práce a nejlepší dizertační práce napsaná ženou).

Cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů se uděluje teprve od roku 2014. Logicky doplňuje už dříve konstituovaná ocenění vědecké a studijní práce, která MŠMT uděluje.

Slavnostního ceremoniál v prostorách Senátu Parlamentu ČR zahrnoval také předání Ceny Milady Paulové, kterou za loňský rok obdržela RNDr. Alice Valkárová, DrSc., z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. Současně byly uděleny Cena Františka BěhounkaCena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

– OMK –