CVH Malach slaví šesté narozeniny

27. ledna 2016
Centrum vizuální historie Malach má za sebou další úspěšný rok. Šestý výroční seminář proběhl za účasti významných hostů a i letos se věnoval jak dosavadní činnosti a úspěchům, tak budoucí vizi Centra.

Centrum vizuální historie Malach má za sebou další úspěšný rok. Šestý výroční seminář proběhl za účasti významných hostů a i letos se věnoval jak dosavadní činnosti a úspěchům, tak budoucí vizi Centra.

Slavnostní setkání u příležitosti šestých narozenin CVH Malach zahájily proslovy významných hostů, kteří svojí přítomností potvrdili význam a přínos Centra a jeho aktivit. Zahájení se zúčastnil i rektor UK prof. Tomáš Zima, díky jehož podpoře se Centrum může i nadále rozvíjet.

Historie Centra vizuální historie Malach se píše již od roku 2010. Centrum se stalo třetím evropským přístupovým místem k Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, o dva roky později proběhla digitalizace rozhovorů z fondu Muzea romské kultury v Brně a od roku 2013 je dostupný archiv Hlasy uprchlíků. Dlouhodobou misí Centra je poskytování přístupu k těmto archivům, které unikátním způsobem – nahrávkami živých rozhovorů – dovolují nahlížet do zdánlivě vzdálené minulosti, která by však neměla být zapomenuta. Centrum Malach přitom unikátně kombinuje vlastní přístup k historickým datům s výzkumem v oblasti jazykových technologií, díky nimž je možné v archivu sofistikovaněji vyhledávat.

V rámci semináře vystoupil zahraniční host Sam Gustman, technologický ředitel USC Shoah Foundation Institute a Knihovny USC, kde má na starosti technologické oddělení a katalogizaci, digitalizaci a uchovávání přibližně 52 000 rozhovorů s lidmi, kteří měli přímo či zprostředkovaně zkušenost s holokaustem. Ve svém příspěvku se věnoval náročnosti procesu zpracování a uchování cenných historických dat, kterými videorozhovory s pamětníky válečných událostí bezesporu jsou.

Dopolední program dále doplnil prof. Hajič, který hovořil o automatickém překladu pro vícejazyčné vyhledávání a o možných úskalích, na která je během překladu možno narazit. Pavel Ircing a Jan Švec ze Západočeské univerzity v Plzni podrobněji představili vyhledávání ve zvukovém archivu, které umožňuje přímo vyhledávat videozáznamy s požadovanými slovy a frázemi.

Po přestávce program pokračoval příspěvky historiků, kteří hovořili o svých výzkumných i pedagogických zkušenostech s využitím dostupných nahrávek rozhovorů s pamětníky. Filozofickou fakultu UK zastoupil Miroslav Michela, Fakultu sociálních věd UK Hana Kubátová a Institut Terezínské iniciativy Alfons Adam. Výhled do dalších let shrnul koordinátor Jakub Mlynář: „V roce 2015 skončilo hned několik projektů, které naši činnost v posledních letech doprovázely. Letošní rok je tedy především ve znamení rozjezdu projektů nových, mezi nimiž je například spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Národním filmovým archivem. Samozřejmě nějakou dobu potrvá, než se s výsledky bude moci seznámi odborná veřejnost. Pro tu bychom chtěli i nadále zůstat pracovištěm, k jehož prvořadým úkolům patří nejen poskytování uživatelského zázemí v práci s rozsáhlými archivy orální historie, ale také technického zajištění pro bezpečné archivování rozmanitých kolekcí rozhovorů s pamětníky.“

Součástí programu bylo také vyhlášení vítězů 4. ročníku komiksově-výtvarné soutěže. Téma znělo Uprchlictví ve svých současných i historických podobách a projevech. Třetí místo obsadil komiks Uprchlíci Jakuba Luzara ze ZŠ Zlaté Hory, druhé místo pak práce Návrat od Kláry Neumannové z Gymnázia Jana Keplera. První příčka patřila Lukáši Vackovi ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. Na porotu kromě originality použité techniky linorytu zapůsobila především vyzrálost výtvarného zpracování a neobvyklá struktura příběhu propojující několik časových os vyprávění.

Pokud vás práce CVH Malach zaujala, vydejte se na jeho návštěvu. Šest pracovních stanic od úterý do pátku umožňuje pracovat s archivy rozhovorů všem zájemcům z řad akademické obce i nejširší veřejnosti. Vyhledávání je díky intuitivnímu a zároveň sofistikovanému uživatelskému rozhraní velmi snadné, přímo na místě je pak také přítomen odborník na práci s digitálními archivy.

– OMK –