Čtyři podpisy pro Slušné číslo

13. září 2021

Slavnostním podpisem memoranda o partnerství vstoupil v minulém týdnu do další fáze projekt nealkoholického univerzitního piva. Jeho prodej začne v menzách UK v průběhu podzimu, postupně by se mohlo objevit také v maloobchodní síti.

Matfyzácké pivo Pěkný číslo už získalo řadu příznivců a stalo se prvním členem rodiny nápojů uváděných na trh pod společnou značkou „pí“vO. Jejím druhým členem je nealkoholické pivo, které se objeví v menzách UK pod názvem Slušné číslo už v průběhu podzimu.

Receptura je opět zcela originální a zakládá na společném patentu Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Budoucnost Slušného čísla oficiálně potvrzuje Memorandum o partnerství uzavřené ve čtvrtek 9. 9. 2021 na půdě Matfyzu.

Podpisem memoranda stvrdili představitelé čtyř zainteresovaných institucí, tedy Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, Pivovaru Ferdinand, Matematicko-fyzikální fakulty UKKolejí a menz UK své závazky ve vztahu k dalšímu rozvoji projektu.

„Jsem rád, že přes určité výrobní komplikace, které způsobila především neobvyklá receptura, jde Slušné číslo postupně do výroby. Nealkoholický originální nápoj nabídnou v první vlně menzy UK. Věříme, že si jej studenti oblíbí a že zapadne do širšího projektu zkvalitňování služeb Kolejí a menz UK,“ konstatoval jeden z duchovních otců Slušného čísla doc. Martin Vlach z MFF UK.

Memorandum podepsal za Matematicko-fyzikální fakultu UK její děkan doc. Mirko Rokyta, za Koleje a menzy kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, za Výzkumný ústav pivovarský a sladařský jeho ředitel prof. Tomáš Brányik a za budoucího výrobce Pivovar Ferdinand Ing. Petr Dařílek.

Univerzitní nealko pivo, které ideově vzniklo na Matfyzu, by se mělo v menzách objevit do konce listopadu letošního roku.

OPMK