Crytur ocenil materiálové vědce

1. července 2014
V soutěži diplomových prací z oblasti materiálových věd, kterou pořádá společnost Crytur, získal druhé místo Michael Hakl z MFF UK.

V soutěži diplomových prací z oblasti materiálových věd, kterou pořádá společnost Crytur, získal druhé místo Michael Hakl z MFF UK.

V pátek 27. června byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách, obhájenou na jaře akademického roku 2013/2014. První desítku z více jak 30 přihlášených prací z českých a slovenských vysokých škol reprezentovalo široké tematické spektrum.

Porota, kterou tvořili členové vědecko-výzkumného týmu sponzora soutěže, společnosti Crytur, spol. s r.o., z Turnova, se však nakonec jednoznačně rozhodla pro tři vítěze a dále udělila čtyři čestná uznání. V rámci soutěže jsou navíc oceňováni nejen autoři prací, ale také jejich školitelé.

Výborné druhé místo obsadil Mgr. Michael Hakl z Fyzikálního ústavu MFF UK s prací Study of Electric Field in Radiation Detectors by Pockels Effect. Odnesl si výhru 25 000 Kč. Vedoucím práce byl prof. Jan Franc.

Vítězem soutěže se stal Ing. Marek Lanč z Fakulty chemického inženýrství VŠCHT v Praze s prací Study of Gas Transport in High Free Volume Polymers. Získal šek na 30 000 Kč, jeho školitel byl oceněn 10 000 Kč. Práce vznikla za podpory 7. rámcového programu a její výsledky slibují praktické využití, například ve výrobě dutých vláken pro separaci plynů či výrobě membrán pro čištění bioplynů.

Na třetím místě skončila Ing. Jitka Nejezchlebová z katedry materiálů FJFI ČVUT v Praze, s prací zaměřenou na charakterizaci materiálových slitin s názvem Detekce fázových transformací v mikroobjemech rezonanční ultrazvukovou spektroskopií.

„Řešený problém a zadání nejsou ani tak důležité, jako způsob, jakým si s problémem řešitel poradil. Každopádně z pohledu zaměstnavatele mohu říci, že si svůj obor vybrali dobře. Najít šikovného technika a odborníka je výrazně těžší, než najít ekonoma. Je to vidět i v rozdílech v nástupních platech. Ekonomové se pohybují o minimálně 5 tisíc níže než technici. Takže všichni, co se soutěže zúčastnili, mají rozhodně dveře otevřené,“ uvedl ředitel pořádající společnosti dr. Jindřich Houžvička.

Mgr. Michaelu Haklovi ještě jednou gratulujeme k úspěchu.

Karolína Šolcová
- OMK -