ČR prvním aspirantským členem infrastruktury FAIR

10. dubna 2019

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní projekt pro výzkum těžkých iontů a antiprotonů, jehož jádrem se má stát unikátní urychlovač částic.

Podpisu se zúčastnili také děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a proděkan MFF UK prof. Vladimír Baumruk (Foto: M. Bernards/FAIR GmbH)

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodního urychlovačového komplexu v Darmstadtu v Německu byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIRÚstavem jaderné fyziky AV ČR o přijetí ČR jako prvního aspirantského člena FAIR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy delegovalo k zastupování ČR ve FAIR právě Ústav jaderné fyziky a ten koordinuje také práci českých vědců, kteří jsou do FAIR zapojeni.

Společnost FAIR GmbH byla založena v roce 2010 pro realizaci urychlovacího komplexu, navazujícího na výzkumné centrum GSI Darmstadt. Kromě Německa se na něm podílejí také Finsko, Francie, Indie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Aspirantské členství nabízí ostatním státům postupnou cestu k dosažení pozdějšího plného členství ve FAIR. Tento typ členství zavedla v roce 2017 Rada FAIR, nejvyšší výkonný orgán FAIR GmbH složený z jeho akcionářů, a v prosinci 2018 potvrdila jako prvního aspirantského člena právě ČR.

Smlouvu podepsali výkonní ředitelé GSI a FAIR Paolo Giubellino, Ursula WeyrichJörg Blaurock, za Ústav jaderné fyziky AV ČR pak jeho ředitel Petr Lukáš. Podpisu se za české partnery v konsorciu FAIR-CZ zúčastnili i rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček, prorektor Slezské univerzity v Opavě Gabriel Török, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Jan Kratochvíl, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Vladimír Baumruk a koordinátor velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ Andrej Kugler.

„Je pro nás velikou ctí stát se partnerem FAIR s jeho světově unikátními výzkumnými možnostmi. Nová smlouva dláždí cestu k dlouhodobě silné spolupráci mezi českou vědeckou komunitou a FAIR. Členství dále posílí vztahy a spolupráci mezi našimi vědci a GSI/FAIR a vytvoří nové příležitosti pro ještě plodnější spolupráci v oblastech výzkumu, inovací a vzdělávání,“ uvedl ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR Petr Lukáš.

„Mám radost, že můžeme srdečně uvítat ČR jako našeho nového partnera. Naše partnerství staví na dlouhodobé a velmi dobře fungující spolupráci mezi českými výzkumnými institucemi a GSI/FAIR. Vědci z ČR již nyní excelentně přispívají k široké škále vědeckých a technických oblastí zkoumaných v GSI a FAIR,“ prohlásil během slavnostního ceremoniálu Paolo Giubellino, výkonný vědecký ředitel GSI a FAIR.

Čeští vědci se podílejí například na experimentu HADES nebo výzkumech v oblasti jaderné astrofyziky, jakož i na výzkumu a vývoji pro experimenty CBM a PANDA. Češi jsou aktivní ve všech čtyřech výzkumných pilířích FAIR a chystají se zapojit rovněž do výstavby hlavního urychlovače FAIR. Počet českých vědců zapojených do FAIR poměrně rychle narůstá, v roce 2016 se na různých experimentech FAIR účastnilo celkem 37 vědců ze čtyřech vědeckých institucí v ČR, v letošním roce to bude již více než 60 vědců z šesti vědeckých institucí.

Tisková zpráva