Charles Translator for Ukraine získal cenu za propagaci

13. března 2023

Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK získal za rok 2022 projekt autorského týmu z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Charles Translator for Ukraine. Kromě bohatého uplatnění v praxi zaznamenal také široký mediální ohlas.

Cenu přebírají Lucie Poláková, Jindřich Helcl a Rudolf Rosa (Foto: Roman Betík)

Počítačový systém překladu mezi češtinou a ukrajinštinou byl vyvinut v rekordně krátkém čase po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022. Je stále zdarma k dispozici jako webová služba nebo mobilní aplikace pro systém Android. Testování systému, který využívá metody hloubkového učení, přesvědčivě prokázalo vysokou kvalitu překladu.

Poměrně početný tým autorů vedl dr. Martin PopelÚFAL, jeho dalšími členy jsou Mariia Anisimova, Denys Bojko, Oxana Čmelíková, Jindřich Helcl, Jaroslava Hlaváčová, Tereza Chlaňová, Zdeněk Kasner, Ondřej Košarko, Tomáš Krabač, Jindřich Libovický, Martin Majliš, Tomáš Musil, Michal Novák, David Nápravník, Lucie Poláková a Rudolf Rosa.

Cenu předali vybraným zástupcům týmu tradičně děkan fakulty doc. Mirko Rokyta a proděkan pro PRopagaci doc. Michal Žák na fakultním plese, konaném v letošním roce 2. března na Žofíně.

Rozhodnutí o udělení ceny vzniká na základě hlasování a doporučení propagační komise fakulty, která hodnotí všechny nominované projekty za uplynulé období. Za rok 2022 to bylo celkem šest projektů nejrůznějšího rozsahu a zaměření. Ocenění má podobu skleněné Kleinovy lahve vyrobené speciálně pro Matfyz na zakázku.

OPMK