Čestný doktorát za matematickou lingvistiku

31. října 2013
Ve středu 30. října převzal profesor Aravind Joshi z Pensylvánské univerzity čestný titul doktor honoris causa za celoživotní působení na poli počítačové a formální lingvistiky.

Ve středu 30. října převzal profesor Aravind Joshi z Pensylvánské univerzity čestný titul doktor honoris causa za celoživotní působení na poli počítačové a formální lingvistiky.

Profesor Joshi dosáhl ve své vědecké kariéře významných unikátních výsledků v oblasti vztahů mezi jazykem a logikou, dále v oblasti matematické lingvistiky, komputační teorie s vazbou na přirozený jazyk a algoritmy. Další obsáhlý výčet dílčích témat, kterými se profesor zabývá celý život, je spojený s řešením otázek teorie informace a komunikace.

Děkan Jan Kratochvíl ve svém laudatiu vydzvihl taktéž mezioborovost oceněného: „Profesor Aravind Joshi je vysoce uznávanou vědeckou osobností s velkým mezinárodním ohlasem, a to v širokém interdisciplinárním spektru, jak o tom svědčí i skutečnost, že návrh MFF UK na udělení čestného doktorátu byl jednomyslně podpořen i Vědeckou radou FF UK.“

Profesor Joshi v projevu ocenil výzkum Univerzity Karlovy, jehož výsledky, které viděl při návštěvě v Praze v roce 1979, ovlivnily celé jeho další zkoumání. Celý projev je dostupný zde.

O události více informovalo iForum.

- OMK -