Čestné uznání za vyhledávání ve videu

20. října 2023

Jakub Lokoč z Katedry softwarového inženýrství MFF UK se zabývá vylepšováním algoritmů pro vyhledávání ve videu. Za svůj projekt letos získal čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky.

doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Cílem projektu doc. Jakuba Lokoče je naprogramovat vyhledávač, který dokáže najít videa odpovídající libovolnému textovému zadání. Poměrně dobře dnes umíme rozpoznat osobu na základě jejího pohledu do kamery nebo hledat konkrétního člověka na záběru z pouličních kamer podle fotografie. Není také problém identifikovat vadný kus zboží na páse nebo odhalit auta, která nemají zaplacenou dálniční známku. Algoritmy, které umožnují ve videu vyhledat jeden konkrétní objekt, už mají řadu komerčních aplikací a čím dál tím více pronikají do naší každodenní reality.

„Můj výzkum se zabývá obecně zadanými úlohami, ve kterých se musíme přizpůsobit libovolnému zadání,“ popisuje Jakub Lokoč. „Každý má zkušenost s vyhledávačem na YouTube nebo Googlem. Několik prvních výsledků sice bývá relevantních, ale čím dále od předních pozic jsme, tím více se obsah videa odklání od původního zadání. V obrovské kolekci videa, která obsahuje například miliardu hodin záznamu, není s dnešními algoritmy těžké najít několik relevantních sekvencí na základě libovolného textového dotazu. Těžké je najít všechny a v nich pak jednu konkrétní. A to je náš cíl,“ dodává.

Vyhledávací aplikace, které vyvíjí tým Jakuba Lokoče, získaly již několik ocenění. Nejpokročilejší verze nazvaná SOM Hunter zvítězila v roce 2020 na mezinárodní soutěži Video Browser Showdown. I díky podpoře Grantové agentury České republiky si nyní Jakub Lokoč zakládá na MFF UK vlastní výzkumnou skupinu. „Kromě toho, že kolegové a studenti získali mnoho zkušeností během řešení projektu, tak mi projekt také pomohl zkvalitnit výuku předmětu zaměřeného na vyhledávání ve videu. Na konci semestrálního kurzu si sami studenti vyvinou menší verzi vyhledávače, se kterým pak soutěží se spolužáky. Pozoruji, že studenty to velmi baví a naučí se mnoho nových dovedností. Snažím se výuku pojímat tak, aby studenty bavila a motivovala. Sledovat ‘Aha‘ momenty studentů je úžasné,“ uzavírá vědec, jehož ambicí není dělat jenom špičkový výzkum, ale také předávat nabyté zkušenosti dál.

GAČR (redakčně upraveno)