Český seismograf míří do praxe

25. září 2018

Ve spolupráci Matfyzu a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR vzniká unikátní zařízení určené k měření seismických pohybů.

Na vývoji nového typu seismografu už téměř deset let spolupracují doc. Johana Brokešová z Katedry geofyziky MFF UK a dr. Jiří Málek z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Rotafon je mechanický senzorový systém, který dokáže registrovat až devět složek seismického pohybu. „V jednom bodě jediným přístrojem je možné měřit tři složky posunutí, tři složky rotace a popřípadě tři složky deformace půdy. Na rozdíl od běžně využívaných seismografů to umožňuje kompletní popis seismického pohybu v okolí měřicího bodu,“ přibližuje doc. Brokešová. Mimořádně citlivý systém je vhodný zejména pro výzkum velmi slabých lokálních zemětřesení.

Český seismograf má za sebou laboratorní testy i zkušební měření v terénu a je připraven pro ostrý provoz. Sedm nových zařízení se brzy zapojí do projektu RINGEN, který je zaměřen na výzkum potenciálu využití geotermální energie v ČR. Jedná se také o umístění rotafonů v blízkosti jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Využití se do budoucna předpokládá i v dalších oblastech, jako je seismická prospekce nerostných surovin, inženýrská seismologie při zabezpečení strategických staveb, vyhledávání vodních zdrojů nebo identifikace tektonických zlomů v hloubce. Z vědeckého hlediska by měl nový typ seismických dat přispět k lepšímu poznání fyzikálních procesů probíhajících v ohnisku zemětřesení.

Další podrobnosti a rozhovor s doc. Brokešovou najdete na portálu Matfyz.cz

– OPMK –