Československo 38–89 získalo Cenu Arnošta z Pardubic

18. listopadu 2016
Historicky první Cenu Arnošta z Pardubic udělovanou za vynikající pedagogickou práci či přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti obdržel mezi jinými projekt Československo 38–89.

Historicky první Cenu Arnošta z Pardubic udělovanou za vynikající pedagogickou práci či přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti obdržel mezi jinými projekt Československo 38–89.

17. listopadu 2016 si čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstvaDen boje za svobodu a demokracii. Při této příležitosti byly předány Ceny Arnošta z Pardubic.

Cenu pro vynikajícího vyučujícího převzal prof. Jan Sokol z Fakulty humanitních studií UK, cenu za nejlepší vědecký počin získali tvůrci počítačové historické hry Československo 38–89 z Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty UK a tým z 1. lékařské fakulty za zavedení aktivní simulované výuky.

Série výukových simulací Československo 38–89 studentům prezentuje klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin a umožňuje zamyšlení nad dobovými události z pohledu různých aktérů a účastníků. Projekt má za cíl rozvinout hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Počítačovou hru v současné době používá více než 200 učitelů v celé České republice. V loňském roce hra obdržela první cenu odborné poroty EDUin 2015 za inovaci ve vzdělávání a první cenu v mezinárodní soutěži Games Learning Society Showcase 2015.

Cenu Arnošta z Pardubic uděluje Univerzita Karlova a je určena akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje každoročně ve dvou kategoriích: pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin. V letošním roce se tak stalo historicky poprvé.

tisková zpráva
– OMK –