Česko-japonský workshop o pokrocích křemíkové nanofotoniky

2. června 2014
Dne 4. června 2014 se na Matematicko-fyzikální fakultě UK uskuteční seminář Advancements of Silicon Nanophotonics I., který je součástí nového česko-japonského projektu.

Dne 4. června 2014 se na Matematicko-fyzikální fakultě UK uskuteční seminář Advancements of Silicon Nanophotonics I., který je součástí nového česko-japonského projektu.

Společný projekt Univerzity Karlovy a Univerzity v Kóbe nese název Dopované křemíkové nanokrystaly – nové nanomateriály pro fotoniku a bio-aplikace.

Tento bilaterální projekt byl vybrán jako jeden ze tří podpořených projektů v náročné konkurenci téměř padesáti návrhů ze všech vědeckých oborů (přírodovědných i společenskovědních). Ze strany Univerzity Karlovy projekt vede prof. Jan Valenta z katedry chemické fyziky a optiky a vedle pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty UK se na něm podílí také skupina Dr. Hubálek Kalbáčové z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty.

Cílem dvouletého projektu je vývoj nových dopovaných křemíkových nanokrystalů a studium jejich použití v biomedicíně. Hlavním účelem těchto projektů programu Kontakt je ovšem rozvoj mezinárodní spolupráce – v tomto případě s Univerzitou v Kóbe, konkrétně skupinou prof. M. Fujiiho.

Řešitelé projektu se rozhodli, že součástí každé návštěvy bude workshop (seminář), na který budou pozváni i řečníci přímo se nepodílející na projektu.

První seminář se tedy uskuteční ve středu 4. června od 9 hodin v posluchárně M2 (Ke Karlovu 3) a jsou na něj zváni všichni zájemci z řad studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků. Bohatý program složený z 9 přednášek svědčí o tom, že křemíková nanofotonika má v Praze silné zastoupení a dlouhou tradici – mohli bychom nesměle použít termín Pražská škola křemíkové fotoniky.

prof. Jan Valenta