České úspěchy na Science on Stage v Londýně

24. července 2015
Zhruba v polovině června proběhl na Queen Mary University v Londýně festival Science On Stage 2015. V mezinárodní konkurenci vzdělávacího veletrhu přírodovědných předmětů obstáli také reprezentanti ČR.

Zhruba v polovině června proběhl na Queen Mary University v Londýně festival Science On Stage 2015. V mezinárodní konkurenci vzdělávacího veletrhu přírodovědných předmětů obstáli také reprezentanti ČR.

Mezi 17. a 20. červnem 2015 se na Queen Mary University v Londýně konal festival Science On Stage 2015, největší vzdělávací veletrh přírodovědných předmětů v Evropě. Mottem festivalu je slogan „od učitelů pro učitele“. Akce organizovaná Science On Stage Europe proběhla pod záštitou Tibora Navracsicse, člena Evropské komise. Na čtyři dny trvajícím setkání prezentovalo fascinující vyučovací nápady kolem 400 pedagogů z 25 zemí. Českou republiku zastupovalo devět učitelů, vítězů národní přehlídky Science on Stage.

Nejlepší projekty byly ohodnoceny trofejí European Science Teacher Award. Mezi oceněné ročníku 2015 patří také česká učitelka Renata Rydvalová z Mateřské školky U Potůčku v Liberci. Porotu zaujal její projekt Medové království, se kterým soutěžila v kategorii věda a jejích aplikace.

Dr. Jitka Houfková z KDF MFF UK byla v Londýně zvolena do sedmičlenného mezinárodního výkonného výboru Science on Stage Europe.

Science On Stage v České republice organizují zaměstnanci MFF UK doc. Zdeněk Drozd a dr. Jitka Houfková, oba z katedry didaktiky fyziky, s podporou fyzikální sekce MFF UK a iQLANDIA o.p.s. Na cestovní náklady českých reprezentantů přispěla firma JABLOTRON ALARMS a.s.

RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
- OMK -