Česká matematika a granty ERC

3. listopadu 2014
V pátek 31. října se v Matematickém ústavu AV ČR konala panelová diskuse na téma „Granty European Research Council a matematika v České republice“. Účastníci diskutovali především o tom, jak tyto granty využívat co nejefektivněji.

V pátek 31. října se v Matematickém ústavu AV ČR konala panelová diskuse na téma „Granty European Research Council a matematika v České republice“. Účastníci diskutovali především o tom, jak tyto granty využívat co nejefektivněji.

Více než dvouhodinová debata pokryla problematiku udělování grantů European Research Council (ERC) a jejich získávání pro matematický a informatický výzkum v Čechách. Na úvod vystoupil předseda ERC, prof. Jean-Pierre Bourguignon, který zdůraznil, že ERC je především známkou vynikající kvality a že za dobu své existence tato instituce financovala výzkum už více než 4 500 špičkových vědců z 54 zemí. Dalšími diskutujícími panelisty byli předseda Evropské matematické společnosti prof. Pavel Exner, prof. Jaroslav Nešetřil z Katedry aplikované matematiky MFF UK, prof. Zdeněk Strakoš z Katedry numerické matematiky MFF UK a vědecká tajemnice Matematického ústavu AV ČR Beata Kubiś. Publikum čítalo přibližně padesát odborníků na matematiku a informatiku, z nichž velkou část představovali matematici z MFF UK.

Hlavním tématem diskuse bylo zhodnocení aktuálního využívání ERC grantů výzkumníky z České republiky. Ačkoliv obory jako matematika a informatika jsou při čerpání grantů v poslední době úspěšné, využívání grantů obecně nedosahuje své potenciální úrovně. Mezi problémy, jejichž odstranění by podle členů projektové přípravy a řešitelů grantů ERC přispělo ke snazšímu získávání grantů, patří například nedostatek zahraničních zkušeností českých výzkumníků, velká míra závislost studentů na školitelích a určitý handicap v podobě nedostatečné jazykové vybavenosti.

Česká republika by granty ERC mohla v budoucnu využívat mnohem intenzivněji. Profesor Nešetřil během diskuse uvedl, že vidí velký potenciál v oblasti statistiky a pravděpodobnosti, což jsou u nás sice poměrně nové, ale zároveň silné disciplíny. Dobrou zprávou, a to nejen pro české vědce, dále je, že se v rámci programu Horizont 2020 budou prostředky na financování grantů ERC zvyšovat. Výzkumníci tak budou mít větší šanci uspět se svými projekty.

Velká pozornost byla věnována části diskuse, která se zabývala instrukcemi, jak o granty ERC žádat. Velmi detailní návod prezentovala projektová manažerka Beata Kubiś, která má s žádostmi a hodnocením projektů dlouhodobou zkušenost. Upozornila na časté chyby, které mohou jinak kvalitnímu matematickému nebo informatickému projektu při žádání o grant uškodit. Tento vhled doplnil prof. Zdeněk Strakoš, který se účastní hodnocení ERC grantů a má dlouholetou zkušenost z výzkumných institucí doma i v zahraničí. „Při posuzování přihlašovaných projektů klademe velký důraz mimo jiné i na kvalitu životopisu uchazeče. Není možné se s každým setkat osobně, a proto je třeba vše důležité podložit správnou dokumentací,“ uvedl prof. Strakoš.

Získávání grantů ERC je prestižní záležitostí jak pro samotné žadatele a jejich projekty, tak pro české vědecké a výzkumné instituce. Do budoucna bude třeba získat větší podporu při čerpání grantů právě ze strany těchto výzkumných institucí. Výsledkem budou jak větší možnosti pro tuzemský výzkum, tak zvýšení mezinárodní reputace ve vědě a výzkumu.

- OMK -