Česká hlavička UNIVERSUM pro studentku z Nymburka

19. října 2023

V pondělí byly v Brně uděleny ceny České hlavičky za nejlepší vědecké práce středoškoláků. Ceny se udělují od roku 2007 a jsou nejprestižnějším oceněním pro talentovanou mládež. Laureáty vybrala na základě nominací odborná porota složená z předních českých vědců.

Anna Radochová (foto: Česká hlava)

Cenu UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK, získala Anna RadochováGymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce za práci Vlastnosti nově syntetizovaných kapalných krystalů. Zabývala se v ní pěti nově syntetizovanými kapalnými krystaly, které byly navíc fotosenzitivní.

Při zkoumání nových látek určovala jednotlivé typy fází, kterými látky při teplotní změně procházejí, měřila přesné teploty těchto přechodů a jim odpovídající změny vnitřního tepla. Ve druhé části se zaměřila na fotosenzitivitu látek. Tu měly látky díky přítomnosti azoskupiny (dva dusíky spojené dvojnou vazbou, N=N) ve své molekulovém jádře. Měřila, jak moc se změní struktura látky po různých dobách ozáření UV světlem, za jakou dobu dojde k tzv. fotostacionárnímu stavu (rovnováze mezi původními a zalomenými tvary molekul v látce) a jak dlouho potrvá, než se látky tzv. zregenerují (vrátí se zpět do původního stavu před ozářením). Proměřovala také absorpční spektra těchto látek v závislosti na době ozařování. Tématu se věnovala na Fyzikálním ústavu AV ČR v rámci programu Otevřená věda.

Během slavnostního večera byla předána také cena Univerzity Karlovy INTENTIO „Udržitelný rozvoj“ceny Albertus pro učitele fyziky a informatiky. Záznam odvysílá Česká televize v průběhu listopadu.

OPMK, Česká hlava