Česká hlava za vývoj nového typu antiferromagnetů

7. prosince 2021

V neděli 5. prosince byly předány ceny Česká hlava 2021. Absolvent MFF UK Libor Šmejkal, Ph.D., získal Cenu společnosti Veolia, cenu Doctorandus za přírodní vědy.

Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně. Objevy Libora Šmejkala přispěly k ustanovení nového oboru tzv. topologického magnetismu s nízkoztrátovými a vysoce mobilními elektrony, které slibují široké spektrum aplikací ve vědě a technice. Ve vědě již nalezly uplatnění při mapování antiferromagnetických krystalů a při návrhu nového způsobu detekce temné hmoty.

Pro techniku je velmi atraktivní, že mechanismus spinového rozdělení nevyžaduje těžké prvky a je možné jej zrealizovat za pokojové teploty. Antiferromagnety tak mají potenciál být v budoucnosti využity ke konstrukci počítačů inspirovaných lidským mozkem, ultrarychlému optickému a elektrickému zpracování informace, nebo dokonce přispět ke snížení světové spotřeby energie včetně prodloužení výdrže chytrých telefonů.

Záznam slavnostního galavečera 20. ročníku je k dispozici na webu České televize.

OPMK, Česká hlava, foto Ondřej Kalmán