Česká astronomická společnost ocenila profesora Podolského

8. prosince 2022

Profesor Jiří Podolský včera v pražském planetáriu převzal Nušlovu cenu za celoživotní přínos v oblasti teoretické fyziky.

Cena Františka Nušla představuje nejvyšší ocenění, které uděluje Česká astronomická společnost badatelům, již se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie nebo příbuzných oborů. Jako vůbec první tuto cenu obdržel v roce 1938 Ing. Karel Čacký za soustavnou péči o Štefánikovu hvězdárnu. V roce 1949 bylo předávání ocenění přerušeno a tradice byla obnovena až v roce 1999. Dosud Nušlovu Cenu převzalo 39 badatelů, mezi které patří například doc. Luboš Perek, dr. Jiří Grygar, prof. Jan Palouš nebo prof. Jiří Bičák.

V letošním roce se komise rozhodla udělit toto prestižní ocenění prof. Jiřímu Podolskému z Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Prof. Podolský se zabývá především relativistickou fyzikou – studiem přesných prostoročasů v Einsteinově obecné teorii relativity, které popisují gravitační záření, černé díry nebo kosmologické modely. Je autorem a spoluautorem více než 100 příspěvků v odborných časopisech a také dvou monografií. Kromě výzkumu a výuky se věnuje také popularizaci vědy. Na MFF UK vede kurzy teoretické mechaniky a matematických metod fyziky, přednáší o Einsteinově relativitě, gravitačních vlnách i historii fyziky. Mnoho let organizuje pravidelný cyklus Přednášky z moderní fyziky pro středoškoláky. Překládá populárně-naučnou literaturu z oblasti teoretické fyziky a astronomie. Působil také jako odborný poradce seriálu Génius: Einstein z produkce National Geographic, který se v roce 2017 natáčel v Česku.

Prof. Podolský převzal Nušlovu cenu ve středu 7. prosince v Planetáriu Praha, kde posléze také pronesl přednášku na téma osobních prostoročasů.

OPMK, foto Tomáš Rubín