Česká astronomická společnost ocenila doc. Miroslava Brože

31. ledna 2024

Česká astronomická společnost udělila doc. Miroslavu Brožovi z Astronomického ústavu UK čestnou Kopalovu přednášku za rok 2023 za práce v oblasti původu a dynamiky těles Sluneční soustavy a komplexního popisu hvězdných soustav.

Ocenění předal doc. Brožovi předseda ČAS prof. Petr Heinzel (foto: Jakub Toman / Planetum)

Kopalova přednáška je každoročně udělována českým astronomům za významné vědecké výsledky dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku.

Docent Miroslav Brož je uznávaným odborníkem v oboru planetární a stelární astronomie. Těžiště jeho odborné práce leží zejména v oblasti fyziky a dynamiky malých těles Sluneční soustavy a také formování planetárních embryí a planet samotných v prvotní fázi, kdy byla tato tělesa vnořena do rozsáhlého a hmotou dominujícího plynného disku. V oblasti stelární astronomie se soustředí jak na dynamiku vícenásobných systémů, tak na složité numerické modelování hvězd s disky či jinými obálkami.

Unikátní okolností práce doc. Brože, která v jeho generaci nemá v české komunitě obdoby, je schopnost dosahovat světově špičkových výsledků v několika naprosto odlišných oborech astronomie. V posledních třech letech se účastní mezinárodního projektu pozorování velkých planetek hlavního pásu pomocí dalekohledu ESO-VLT/SPHERE s adaptivní optikou. Výsledkem jsou bezprecedentní snímky a počítačové rekonstrukce povrchu řady těles. Velký ohlas vyvolaly především studie hustě bombardovaného povrchu asteroidu Pallas a v kontrastu s tím překvapivě sférického tvaru asteroidu Hygiea, které se doc. Brožovi a jeho studentovi Pavlovi Ševečkovi podařilo vysvětlit náročnými numerickými simulacemi. Obě byly publikovány v roce 2020 v prestižním časopise Nature Astronomy.

Vedle vědecké práce se doc. Brož věnuje také pedagogické činnosti a popularizaci astronomie. Je mimo jiné autorem čtyř moderně pojatých vysokoškolských učebnic, z nichž dvě získaly ocenění děkana MFF UK. Po doc. Brožovi je též pojmenovaná planetka (16244) Brož.

Ocenění předal doc. Brožovi v pondělí 30. ledna v Planetáriu Praha předseda ČAS prof. Petr Heinzel. Součástí programu byla laureátská přednáška.

podle TZ ČAS (redakčně zkráceno)