Česká astronomická společnost ocenila doc. Michala Švandu

27. října 2020

Docent Michal Švanda získal prestižní ocenění Littera Astronomica. Cena je každoročně udělována jednomu autorovi či vydavatelství za významný příspěvek k popularizaci astronomie.

Doc. Švanda působí ve Slunečním oddělení Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově a na Astronomickém ústavu UK. Je autorem dvou populárně-naučných knih (Slunce a Slunce dalekohledem, Aventinum, 2012) a spoluautorem revidovaného vydání knihy Planety (Aventinum, 2014). Každoročně přednáší v českých hvězdárnách a planetáriích a v astronomických kroužcích. Úspěšně vystupuje také v rozhlase a televizi. Za popularizační aktivity v oblasti astronomie mu nyní Česká astronomická společnost (ČAS) udělila prestižní ocenění Littera Astronomica.

„I když hlavním oborem vědecké práce doc. Švandy je sluneční fyzika, jeho široká erudice pokrývá veškerou současnou astronomii a astrofyziku. Z tohoto záběru vychází i jeho úspěšná pedagogická činnost na Astronomickém ústavu MFF UK, kde přednáší sluneční a plazmovou fyziku a vede studentské práce,“ uvedl v tiskové zprávě místopředseda ČAS Pavel Suchan.

První popularizační články začal doc. Švanda publikovat v 90. letech ve zpravodaji Amatérské přehlídky oblohy Bílý trpaslík. V současné době přispívá do časopisů AstropisTajemství vesmíru. Před šesti lety zahájil unikátní projekt pravidelné popularizace vědeckých výsledků pracovníků Astronomického ústavu AV ČR, který má dnes již 174 pokračování.

„Přestože se zabývám základním výzkumem, uvědomuji si, že důležitým posláním každého vědce je popularizace našich oborů,“ uvedl doc. Švanda v předtočené zdravici. „My astronomové máme v této úloze poměrně velkou výhodu, neboť vesmír a objekty v něm mají nádech tajuplnosti a romantiky,“ říká také ve videu.

Čtyřicetiletý vědec, který má na svém kontě již několik ocenění (mj. Prémii Jana Friče či Cenu předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy), měl cenu Littera Astronomica převzít minulý týden během 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Ten však musel být kvůli epidemii koronaviru zrušen.

podle TZ ČAS, foto Stanislava Kyselová