CERN uvítal rektory UK a ČVUT

22. dubna 2014
Rektoři Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického prof. Tomáš Zima a prof. Petr Konvalinka navštívili v polovině dubna CERN.

Rektoři Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického prof. Tomáš Zima a prof. Petr Konvalinka navštívili v polovině dubna CERN.

Doprovázeli je děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a proděkan pro fyzikální sekci prof. Vladimír Baumruk, předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN doc. Rupert Leitner a ředitel ÚČJF doc. Jiří Dolejší, dále prorektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček a děkan FJFI ČVUT prof. Igor Jex.

Během návštěvy se setkali s generálním ředitelem CERN prof. Rolfem Heuerem, který jim představil CERN a jeho činnost, Dr. Rolfem Landuou, který představil vzdělávací aktivity CERN, a dalšími pracovníky. Diskutovali také s velvyslankyní Ing. Kateřinou Sequensovou, vedoucí stálé mise ČR v Ženevě, která poskytla celé návštěvě významnou podporu. Prof. Heuera zaujala skleněná Kleinova lahev, nový dárkový předmět MFF UK, kterou mu předal děkan fakulty.

Bezprostřední dotyk s unikátními vědeckými zařízeními znamenala exkurze k detektorům ALICE a ATLAS a do cernského výpočetního centra, při níž byli průvodci jednak významní představitelé obou experimentů, jednak čeští vědci. V průběhu návštěvy došlo i na otázky spolupráce českých univerzit, vysokých škol a jejich výzkumných pracovišť s CERN.

Rektoři ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy na závěr návštěvy oficiálně pozvali ředitele CERN prof. Rolfa Dietera Heuera na podzimní návštěvu Prahy u příležitosti oslav 60. výročí založení této instituce.

doc. Jiří Dolejší
- OMK -