CERN oslavil šedesátku

15. září 2014
Proběhlé národní oslavy 60. výročí založení CERN spojené s návštěvou generálního ředitele prof. Rolfa-Dietera Heuera připoutaly nemalou pozornost médií.

Proběhlé národní oslavy 60. výročí založení CERN spojené s návštěvou generálního ředitele prof. Rolfa-Dietera Heuera připoutaly nemalou pozornost médií.

Aktualizováno Pro ohromný zájem ze strany škol i veřejnosti byla Interaktivní výstava 60 let CERN prodloužena do neděle 12. října. Výstava, která se koná v budově Akademie věd, Národní 3 v Praze 1, bude nadále otevřena jak ve všední dny, tak nově i o víkendech, vždy od 9 do 18 hodin. Vstup je stále zdarma. Odborný výklad bude nově nabízen po celou otevírací dobu.

Všechny organizované skupiny prosíme o předchozí rezervaci na adrese vystava.60.let.cern@gmail.com.

„Neutuchající zájem škol i veřejnosti nás mile překvapil a velmi rád bych proto poděkoval Akademii věd, která nám umožnila výstavu prodloužit a zpřístupnit i o víkendech. Rozšířili jsme také kapacity odborného výkladu, který by měl být dostupný všem návštěvníkům po celou otevírací dobu,“ řekl kurátor výstavy Tomáš Kubeš.


Hlavní den oslav připadl v České republice na 8. září 2014. Od rána se před Modrou posluchárnou v Karolinu shromažďovaly zástupy studentů především ze středních škol, pro něž byl určen dopolední přednáškový program. V devět hodin jej slavnostně zahájil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Studenty osobně uvítal také generální ředitel CERN prof. Rolf-Dieter Heuer, který následně převzal z rukou rektora pamětní ocenění. Matematicko-fyzikální fakultu UK reprezentovali kromě částicových fyziků také děkan prof. Jan Kratochvíl a proděkan pro fyzikální sekci prof. Vladimír Baumruk.

Přednášky v Modré posluchárně však pokračovaly po celý den, odpoledne oslovily spíše zájemce z řad vědecké komunity, průmyslu a širší veřejnosti. V Zelené posluchárně zároveň dopoledne proběhlo komornější setkání zájemců o práci v CERN v režii univerzitního časopisu iForum.

V Karolinu byla k dispozici po celý den speciální poštovní přepážka, jejímž prostřednictvím bylo možné odeslat dopis či pohlednici s příležitostným výročním razítkem.

Program prof. Heuera vyvrcholil slavnostní přednáškou na Právnické fakultě UK. Předtím však delegace směřovala na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prohlédla si výstavu věnovanou CERN v AV ČR a byla přijata také na půdě ČVUT v Praze. Návštěva a přednáška generálního ředitele byla spojena také s prestižní urychlovačovou školou, kterou ČR hostila právě v roce 60. výročí založení CERN.

Prof. Heuer v průběhu návštěvy mimo jiné ocenil přínos českých vědců, které zastupuje také řada zaměstnanců Matematicko-fyzikální fakulty UK, a vyjádřil přání na rozšíření spolupráce v dalších oblastech, například v informatice.

Připomínky významného výročí evropské vědy pokračují a vyvrcholí přímo v sídle CERN na konci září.

-omk-

Z médií: