Ceny děkana za nejlepší bakalářské nebo diplomové práce

8. prosince 2017

V rámci zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 6. 12. předal děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl ceny autorům nejlepších studentských bakalářských nebo diplomových prací za akademický rok 2016/2017.

Návrhy na udělení cen, podané předsedy nebo místopředsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky, posoudila komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti. Na návrh komise děkan ocenil tyto práce:


Bakalářské práce
Fyzika Bc. Petr Kotlařík: Rotující tenký disk kolem Schwarzschildovy černé díry: vlastnosti perturbačního řešení
Informatika Bc. Martin Hora: Algoritmus pro dokreslování rovinných nakreslení
Bc. Tomáš Iser: Real-Time Light Transport in Analytically Integrable Participating Media
Matematika Bc. Dalimil Peša: Integral operators on function spaces


Diplomové práce
Matematika Mgr. Dominik Lachman: Bruhat-Tits buildings


Za studijní obory FyzikaInformatika nebyly žádné diplomové práce na Cenu navrženy.

Všem oceněným gratulujeme!

– OMK –