Ceny děkana za nejlepší bakalářské a diplomové práce

8. ledna 2021

V rámci on-line jednání Vědecké rady MFF UK ve středu 6. 1. udělil děkan fakulty doc. Mirko Rokyta ceny autorům nejlepších bakalářských a diplomových prací za akademický rok 2019/2020.

Návrhy na udělení cen, podané předsedy nebo místopředsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky, posoudila komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti. Na návrh komise děkan ocenil tyto práce:

Bakalářské práce

Fyzika

Informatika

Matematika

Diplomové práce

Fyzika

Informatika

Matematika

 

Všem oceněným gratulujeme.

OPMK